Онлайн-конференція на факультеті початкової освіти та мистецтва: обговорення проєктів освітніх програм зі спеціальності 013 «Початкова освіта»

На факультеті початкової освіти та мистецтва у режимі онлайн із використанням програми ZOOM було проведено конференцію щодо обговорення проєктів освітніх програм спеціальності 013 «Початкова освіта» для набору 2023 р.: «Початкова освіта та англійська мова» (240 кредитів ЄКТС), «Початкова освіта та інформатика» (240 кредитів ЄКТС), розроблених для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, та «Початкова освіта» (90 кредитів ЄКТС), «Початкова освіта та англійська мова» (90 кредитів ЄКТС), «Початкова освіта та інформатика» (90 кредитів ЄКТС), «Початкова освіта та хореографія» (90 кредитів ЄКТС) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

З метою глибокого аналізу та надання відповідних пропозицій в обговоренні ОПП взяли участь професорсько-викладацький колектив факультету, гаранти ОПП, учителі початкових класів, стейкхолдери та представники студентського самоврядування: завідувачка кафедри педагогіки та методики початкової освіти професорка Ірина Садова; заступниця директора з навчальної роботи КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» викладачка Ольга Собковська; завідувач відділення початкової освіти КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» Олег Кругляк; вчителька початкових класів Стебницького ліцею № 7 Львівської області Оксана Кулик; вчителька початкових класів та англійської мови гімназії № 17 Дрогобицької міської ради Марія Сторонська; вчительки початкових класів Дрогобицького ліцею № 1 імені Івана Франка Надія Проць та Оксана Брелик; голова Педагогічної спільноти вчителів початкових класів Дрогобицького ОТГ, вчителька-методистка Дрогобицького ліцею № 4 імені Лесі Українки Леся Гизюк; випускниця факультету 2022 р., викладачка курсів «Робототехніка + Програмування та програмування комп’ютерних ігор» Христина Федьович; студентка групи ПОІ-42Б Лілія Садлівська, студентка групи ПОІ-12М Мирослава Грицишин.

Результати анкетування, яке проводилося на факультеті зі студентами-бакалаврами та студентами-магістрами, озвучила доцентка кафедри педагогіки та методики початкової освіти, гарантка ОПП «Початкова освіта та англійська мова» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Світлана Луців.

Обговорення відбулося з огляду та аналізу «Критеріїв оцінювання освітньо-професійних програм», окреслених у Положенні про акредитацію ОПП, за якими здійснюється освітній процес у закладах вищої освіти. Учасники семінару акцентували на дискусійних питаннях, які стосуються змісту ОПП щодо забезпечення якості освіти випускників спеціальності 013 «Початкова освіта» та перспектив їхнього працевлаштування.

Стейкхолдери наголосили на врахуванні всіх загальних та професійних компетентностей, необхідних для здійснення майбутньої професійної діяльності у закладах загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти для бакалаврського рівня, Професійного стандарту за професіями «вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «вчитель закладу загальної середньої освіти», «вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» та Професійного стандарту на групу професій «Викладач закладів вищої освіти».

Насамкінець дискусію підсумував декан факультету початкової освіти та мистецтва доцент Іван Кутняк, звернувши увагу на формування індивідуальних освітніх траєкторій та компетентностей у здобувачів вищої освіти, а також окреслив шляхи з оновлення та осучаснення програм із метою розширення співпраці професорсько-викладацького колективу факультету із керівниками закладів загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти України. Модераторка заходу, гарантка ОПП «Початкова освіта та англійська мова» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, керівниця групи, доцентка кафедри педагогіки та методики початкової освіти Лілія Стахів подякувала всім присутнім за створену доброзичливу атмосферу під час проведення плідної, ефективної та результативної зустрічі.

Вам буде цікаво