Обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Професійна освіта» з викладачами кафедри технологічної та професійної освіти, стейкхолдерами та здобувачами

Учасники обговорення освітньо-наукової програми 015 Професійна освіта

30 червня 2020 року в режимі онлайн із використанням платформи Zoom відбулося обговорення змісту освітньо-наукової програми «Професійна освіта» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

В обговоренні освітньо-наукової програми взяло участь 24 особи: розробники програми (професори Л.В. Оршанський та І.Д. Нищак, доцент М.В. Пагута, аспірант Г.Л. Гром), зовнішні стейкхолдери (директор Меденицького професійного ліцею доцент В.С. Лужецький, заступник директора Вищого професійного училища №19 м. Дрогобич доцент В.В. Моштук, заступник директора з навчальної роботи ДНЗ «ВПУ-34 м. Стрий», випускниця аспірантури І.В. Заблоцька), а також інші представники роботодавців, зацікавлених сторін, аспіранти та члени кафедри.

Під час зустрічі розглянуто й обговорено широке коло питань щодо якості освітньо-наукової програми «Професійна освіта» для здобувачів, які вступатимуть до аспірантури в 2020 році. Завідувач кафедри та гарант освітньої програми професор Леонід Оршанський охарактеризував особливості структури освітньої програми, пропозицій розробників, здобувачів і стейкхолдерів щодо їх змістового наповнення. Дискусію викликала кількість відведених кредитів на практичну підготовку, зокрема стосовно цього у новій програмі було вдвічі збільшено кількість кредитів на науково-педагогічну практику (6 кредитів), проходження якої було перенесено у 4 семестр. Розширено кількість обов’язкових навчальних дисциплін у блоках загальноосвітньої та професійної підготовки, а також доповнено блоки вибіркових освітніх компонентів. Зокрема, запропоновано аспірантам для вивчення такі навчальні дисципліни: «Професійна освіта в умовах інклюзії», «Педагогічна аксеологія», «Імідж сучасного науковця» та ін.

Всі учасники відеоконференції дійшли згоди, що рівень підготовленості нової освітньо-наукової програми відповідає нормативним вимогам, а її зміст щороку оновлюється та вдосконалюється. Крім цього, нова освітньо-наукова програма «Професійна освіта» коригує з науково-дослідницькою темою кафедри «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців у галузі технологічної та професійної освіти до інноваційної педагогічної діяльності», виконання якої розпочалося у 2020 році. Представники професійних (професійно-технічних) і вищих закладів освіти висловили підтримку науковому напряму розвитку кафедри технологічної та професійної освіти й виразили готовність до подальшої співпраці.

 

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors