Обговорення проєктів освітніх програм зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта»

19 березня 2021 року в онлайн-форматі на платформі Zoom відбувся методичний семінар з обговорення проєктів освітніх програм зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта». До участі в семінарі були запрошені стейкхолдери, працедавці, вихователі, випускники. Завідувачі базових закладів дошкільної освіти Леся Цінцірук (ЗДО № 11 «Світлячок» м. Дрогобич), Ірина Фідик (ЗДО № 13 «Казка» м. Дрогобич), Віра Грицунь (ЗДО № 30 «Волошка») висловили свої пропозиції щодо підвищення практичної орієнтації програм шляхом зміни співвідношення між лекційними та практичними заняттями, особливо з фахових дисциплін, збільшення кількості годин на практику.

У роботі семінару взяли участь науковці Дрогобицького університету. Керівники робочих груп забезпечення обговорили проєкти освітніх програм зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта», ознайомили учасників зі змінами, що відбулися в їх структурі у 2020/2021 роках, відповідно до зауважень і пропозицій внесених під час акредитаційної експертизи та у зв’язку із затвердженням Стандарту вищої освіти. Під час семінару було обговорено питання, що стосуються актуалізації освітніх програм, організації виробничих практик, формування переліку дисциплін вільного вибору, майбутнього працевлаштування випускників.

Гарант ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти професор Олена Невмержицька висвітлила питання специфіки викладання вибіркових освітніх компонентів. В обговоренні взяли участь професори Марія Чепіль та Ореста Карпенко, доцент Віолета Городиська. Було запропоновано ввести дисципліну «Навчання через гру» й переглянути дисципліни першого і другого блоків.

Гарант ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти професор Марія Чепіль проаналізувала проєкт на 2021 р., структурно-логічну схему освітньої програми (90 і 120 ЄКТС). Гарант ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти професор Тетяна Пантюк представила змістове наповнення програми, збільшення блоку вибіркових освітніх компонентів.

У роботі семінару взяли участь викладачі та випускники кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, які здійснюють освітній процес за відповідними освітніми програмами. Учасники методичного семінару відзначили актуальність освітніх програм, їх відповідність вимогам часу щодо підготовки конкурентоздатних фахівців зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта».

Процес обговорення проєктів освітніх програм триває. Запрошуємо взяти участь у ньому!!!

Вам буде цікаво