Обговорення проєктів освітніх програм спеціальності 013 «Початкова освіта»

3 липня 2020 року на факультеті початкової та мистецької освіти у режимі он-лайн із використанням програми Zoom проведено конференцію, на якій обговорювалися проєкти освітніх програм спеціальності 013 «Початкова освіта» для набору 2020 р.: «Початкова освіта та англійська мова» (240 кредитів EКТS та 120 кредитів EКТS), «Початкова освіта та інформатика» (240 кредитів EКТS та 120 кредитів EКТS), «Початкова освіта та образотворче мистецтво» (240 кредитів EКТS), «Початкова освіта та хореографія» (240 кредитів EКТS), розроблених для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, та  «Початкова освіта» (120 кредитів EКТS), «Початкова освіта та англійська мова» (90 кредитів EКТS), «Початкова освіта та інформатика» (90 кредитів EКТS), «Початкова освіта та образотворче мистецтво» (90 кредитів EКТS), «Початкова освіта та хореографія» (90 кредитів EКТS) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. У розробці цих проєктів взяли участь робоча група, гаранти освітніх програм (Світлана Луців, Наталія Винницька, Наталія Муляр, Наталія Калита (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти), Соломія Ілляш, Лілія Стахів, Олександра Шаран, Оксана Жигайло, Леся Колток (другий (магістерський) рівень вищої освіти), стейкхолдери, студентське самоврядування, студенти та випускники факультету.

У ході проведення онлайн-заходу керівник робочої групи, завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти Лілія Стахів  акцентувала на тому, що подані на сайті університету у рубриці «Громадське обговорення» проєкти є розроблені відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти», Державного стандарту початкової освіти, Типових навчальних програм для закладів загальної середньої освіти І ступеня «Нова українська школа» (автори: О.Савченко, Р.Шиян) та альтернативних програм («Вальдорфська педагогіка», «На крилах успіху», «Росток», «Розвивальне навчання», «Інтелект України» та ін.). Доповідачем було зосереджено увагу, що проведення зустрічі є вимогою часу, оскільки згідно з «Положенням про акредитацію освітніх програм», за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України № 977 від 11 липня 2019 р., забезпечується дотримання одного із дев’яти критеріїв оцінювання якості освіти – прозорість та публічність (п. 6 розділу 1).

У ході доповіді висвітлювалися зміст програм, їх цілі, розкривалися врахування та потреби заінтересованих сторін, студіювалися тенденції розвитку спеціальності «Початкова освіта» із зазначенням спеціалізацій, вимоги ринку праці, а також окреслювався регіональний контекст, що в результаті дає можливість бакалаврам та магістрам здобувати вищу освіту, отримавши необхідні компетентності та результати навчання для здійснення ефективної професійної діяльності у початковій школі.

З метою широкого обговорення та моніторингу забезпечення якості початкової освіти на конференції гарантами програм Лесею Колток та Наталією Муляр були оприлюднені результати анкетування студентів денної та заочної форм навчання та випускників, проведені головою студентського самоврядування Христиною Федьович. Детальний його аналіз засвідчив, що низка студентів пропонує ввести в навчальний компонент дисципліни, пов’язані зі специфікою методики роботи вчителя початкових класів у закладах загальної середньої освіти І ступеня різних типів, зокрема й приватних, урізноманітнити темами з проблем використання інноваційних форм та методів керівництва такими закладами.

 З метою глибокого аналізу та надання відповідних пропозицій в  обговоренні взяли участь стейкхолдери:

  • директор Медвежанського НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» ім. М. Біласа Дрогобицького району Львівської області, досвідчений керівник, який вміло впроваджує інноваційні підходи до управлінської діяльності, Богдан Чапля;
  • директор Стрийської загальноосвітньої школи І ступеня № 11 Стрийської міської ради Львівської області, активний учасник руху Ed-Camp Ukraine Сергій Запісов;
  • заступник директора з навчальної роботи, вчитель-методист, Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель початкових класів. Інклюзивна освіта», координатор програми розвитку м’яких навичок СЕЕН ліцею імені Лесі Українки №4 Дрогобицької міської ради Львівської області  Світлана Самойлик;
  • заступник директора з навчальної роботи, керівник «Школи молодого вчителя», організатор методичних семінарів, тренінгів, спікер не-конференції «Е -Camp» ліцею імені Івана Франка  № 1 Дрогобицької міської ради Львівської області Ольга Гнатик;
  • розробник проєктів освітніх програм, вчитель-методист, голова методоб’єднання вчителів початкових класів міст Дрогобича і Стебника, тренер проєкту «Інтелект України» ліцею імені Лесі Українки № 4 Дрогобицької міської ради Львівської області  Леся Гизюк;
  • вчитель початкових класів, організатор методичних семінарів, майстер-класів гімназії імені Євгена Коновальця № 10 Дрогобицької міської ради Львівської області Віра Роман;
  • вчитель початкових класів, переможець Конкурсу «Учитель року-2013» ліцею № 2 Дрогобицької міської ради Львівської області Тетяна Гоцій;
  • учитель початкових класів Стебницького ліцею № 7 Дрогобицької міської ради Львівської області Оксана Кулик.

З метою забезпечення  якості освіти випускників спеціальності «Початкова освіта» та накреслення перспектив їхнього працевлаштування у ході проведення конференції обговорювалося широке коло питань, пов’язане зі змістом освітніх програм для бакалаврів та магістрів. Стейкхолдери взяли участь у дискусії: «Чи враховані, на їх думку, усі зазначені в проєкті загальні та фахові компетентності задля якісної підготовки учителя початкових класів у Новій українській школі», «Чи формують результати навчання під час вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу успішного керівника закладом початкової освіти», «Чи достатніми є отримані результати навчання для роботи вчителя початкових класів, які працюють за альтернативними програмами, зокрема науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»» тощо.

Учасники зустрічі були одностайні в модернізації освітніх програм. Зокрема, Л. Гизюк запропонувала посилити компетентнісну складову підготовки молодого вчителя формуванням соціальних навичок, необхідних на сьогоднішній день у зв’язку з активним впровадженням програми розвитку м’яких навичок СЕЕН (соціально-емоційного та етичного навчання). З метою формування в студентів ефективних навичок управління закладами початкової освіти С. Запісов запропонував школу, яку він очолює, як своєрідний майданчик для проходження управлінської практики. На його думку, також доречно було б ввести у зміст навчальних дисциплін теми, пов’язані на сьогоднішній день з негативним явищем – булінгом, формуючи вміння в студентів налагоджувати співпрацю з батьками. Стейкхолдерами  також було запропоновано, враховуючи час технологізації та комп’ютеризації, оновити програми такими навчальними дисциплінами, як «Технологія дистанційного навчання», а також методикою роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, формуючи в студентів уміння працювати в інклюзивних класах, в т.ч. і з дітьми особливо обдарованими тощо. Цю ідею повністю поділили С. Самойлик, В. Роман та Б.Чапля. О. Гнатик запропонувала відкоригувати загальну компетентність «здатність генерувати нові ідеї» на «здатність генерувати нові ідеї та втілювати їх у практичній діяльності початкової школи». О. Кулик – випускниця факультету початкової та мистецької освіти 2017 р. – позитивно охарактеризувала проєкти освітніх програм, зокрема зосередила увагу на відповідному забезпеченні наявної матеріально-технічної бази навчання.

На завершення дискусію підсумували декан факультету Іван Кутняк та заступник декана з навчальної роботи Любов Білецька, які окреслили шляхи з оновлення програм, враховуючи усі зауваження, пропозиції та побажання як студентів, так і роботодавців. Зустріч була плідною, ефективною та результативною.

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors