Обговорення освітньо-професійних програм за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична культура)», першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

09 березня 2023 р. у режимі відеоконференції на платформі «Zoom» відбулося обговорення освітньо-професійних програм за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична культура)», першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Заступник декана факультету з навчальної роботи – доцент Роман Чопик ознайомив учасників зустрічі з існуючою практикою моніторингу і перегляду освітніх програм на кафедрі теорії та методики фізичного виховання і спорту, з особливостями освітньо-професійних програм (за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична культура)», основними цілями, освітніми компонентами, які сприяють формуванню загальних та фахових компетентностей та очікувані результати навчання, а також розказав яким чином цілі освітньої програми і програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних й іноземних освітніх програм.

Гаранти освітніх програм професор Ірина Турчик, доцент Світлана Герасименко проінформували стейкхолдерів стосовно того, які пропозиції та рекомендації роботодавців і студентів, висловлені на попередніх зустрічах, було враховано кафедрою під час перегляду освітніх програм. Зокрема було наголошено на збільшенні з двох до трьох дисциплін блоку вільного вибору студентів у навчальних планах, а також на збільшенні кількості кредитів з іноземної мови, так необхідної для навчання і участі в програмах академічної мобільності.

В обговоренні освітньо-професійних програм взяли участь стейкхолдери усіх рівнів освіти (вищої, професійної та середньої): Наталія Сороколіт (к. н. з фіз. виховання і спорту, доцент, доцент кафедри життєвих компетентностей Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Заслужений учитель України, Відмінник освіти України), Лариса Козіброда (д. пед. н., доцент, доцент кафедри фізичного виховання Національного університету «Львівська політехніка»), Оксана Іваночко (к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент кафедри фізичного виховання та спортивної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького), Оксана Чичкан (к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент кафедри спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ), Володимир Лимар (завідувач відділення фізичного виховання Самбірського фахового педагогічного коледжу імені Івана Филипчака), Юрій Хомош (директор Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу), Ігор Заєць (голова методичної комісії викладачів фізичної культури Дрогобицького вищого професійного училища № 19), Ігор Стечкевич (директор Стебницького професійного ліцею), Михайло Шеремета (директор, вчитель-методист Дрогобицької Гімназії № 9 імені Героїв Крут Дрогобицької міської ради) Наталія Чайковська (директор Дрогобицького ліцею № 16 імені Юрія Дрогобича), Галина Зварич (вчитель фізичної культури вищої категорії, старший вчитель Дрогобицького ліцею № 3 ім. В’ячеслава Чорновола Дрогобицької міської ради), Наталія Стеценко (учитель-методист Дрогобицького ліцею №4 імені Лесі Українки), Світлана Будинкевич (вчитель Дрогобицького ліцею № 16 імені Юрія Дрогобича), випускники факультету: Орест Дуцяк (вчитель Солонської гімназії Меденицької селищної ради), Марія Гурелич (вчитель НВК «СЗШ №2-гімназія», м. Трускавець), Олена Бура (вчитель Волощанської гімназії), Аліна Логін (вчитель Дрогобицького ліцею №4 імені Лесі Українки), Галина Лесишин (вчитель Нижньогаївського НВК І-ІІІ ст.), Ольга Кічужинець (вчитель Михайлевицького ЗЗСО І-ІІст.) та студенти:

Вероніка Гондзьо (студентський декан факультету здоров’я людини та природничих наук), Тетяна Бедик (голова профбюро факультету), Віталій Бечкало (студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти). Стейкхолдери загалом позитивно оцінили освітні програми, відзначивши їх відповідність сучасним завданням підготовки майбутніх учителів та викладачів  фахової передвищої та вищої освіти. Позитивні відгуки про освітньо-професійні програми висловили і випускники, які завершили навчання за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та працюють вчителями фізичної культури.

Завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту доцент Світлана Герасименко висловила вдячність усім присутнім за участь в обговоренні освітньо-професійних програм за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична культура)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти та запевнила стейкхолдерів, що всі слушні зауваження, пропозиції і рекомендації обов’язково будуть враховані .при перегляді освітніх програм. Зустріч була плідною, ефективною та результативною.

Вам буде цікаво