Обговорення освітніх програм в інституті музичного мистецтва

9 грудня 2021 року в інституті музичного мистецтва відбулася відеоконференція на платформі ZOOM за участю гарантів освітніх програм професорів Степана Дацюка, Ірини Бермес, доцентів Андрія Душного, Людомира Філоненка, викладачів кафедр інституту, здобувачів вищої освіти спеціальності «Середня освіта (Музичне мистецтво)», на якій учасники обговорили результати моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм, за якими вестиметься підготовка здобувачів освіти у 2022 році. В обговоренні також взяли участь: в.о. директора середньої загальноосвітньої школи № 13 м. Львів, учитель музичного мистецтва Андрій Куропась; заступниця директора з виховної роботи середньої загальноосвітньої школи № 13 м. Львів Богдана Гукало; вчитель музичного мистецтва Гімназії № 8 Дрогобицької міської ради Львівської області Богдан Демкович.

Під час засідання учасники обговорили актуальні питання концепції Нової української школи та проаналізували загальні й фахові компетентності, визначені освітніми програмами спеціальності. Стейкхолдери відзначили відповідність освітньо-професійних програм спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) вимогам Нової української школи, поділилися з учасниками відеоконференції своїм практичним досвідом.

В обговоренні взяли участь студенти, які погодилися з бажанням розробників освітніх програм поглибити практичну складову підготовки шляхом запровадження навчальної (пропедевтичної) практики для активнішого залучення майбутніх учителів до уроків музичного мистецтва у загальноосвітніх школах. А проф. Ірина Бермес під час обговорення звернула увагу на необхідності оновити та розширити перелік вибіркових освітніх компонентів в освітньо-професійних програмах 2022 року.

Гаранти освітніх програм «Середня освіта (Музичне мистецтво)», науково-педагогічні працівники кафедр, стейкхолдери наголосили на важливості й результативності процедури щорічного моніторингу освітніх програм.

Марія КАРАЛЮС,

заступниця директора інституту з навчальної роботи,

модераторка відеоконференції

Вам буде цікаво