Обговорення освітніх програм спеціальності 013 Початкова освіта

15 грудня 2021 року на факультеті початкової та мистецької освіти у режимі онлайн із використанням програми ZOOM було проведено конференцію щодо обговорення проєктів освітніх програм спеціальності 013 «Початкова освіта» для набору 2022 року: «Початкова освіта та англійська мова» (240 кредитів EКТS), «Початкова освіта та інформатика» (240 кредитів EКТS) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та «Початкова освіта» (120 кредитів EКТS), «Початкова освіта та англійська мова» (90 кредитів EКТS), «Початкова освіта та інформатика» (90 кредитів EКТS), «Початкова освіта та образотворче мистецтво» (90 кредитів EКТS), «Початкова освіта та хореографія» (90 кредитів EКТS) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Під час проведення обговорення освітніх програм керівниця робочої групи доцентка кафедри педагогіки і методики початкової освіти Лілія Стахів акцентувала на тому, що подані проєкти на сайт університету у рубрику «Громадське обговорення» оновлено з незначними змінами, адже в освітніх програмах спеціальності 013 «Початкова освіта» 2021 р. було реалізовано загальні й професійні компетентності, виокреслені у Професійному стандарті, затвердженому Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 23 грудня 2020 р., та Стандарті вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта», розробленому урядом 23 березня 2021 р. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня. Також звернула увагу на врахуванні вимог ринку праці й регіональному контексті, що в результаті дає можливість бакалаврам та магістрам здобувати вищу освіту, отримуючи необхідні компетентності й результати навчання для здійснення ефективної професійної діяльності у Новій українській початковій школі.

З метою глибокого аналізу та надання відповідних пропозицій в обговоренні ОПП взяли участь професорсько-викладацький склад факультету початкової та мистецької освіти, учителі початкових класів, стейкхолдери та студенти: завідувачка кафедри педагогіки та методики початкової освіти доцентка Ірина Садова; вчителька початкових класів Львівської середньої загальноосвітньої школи № 67 Тетяна Наванкевич; вчителька початкових класів Стебницького ліцею № 7 Львівської області Оксана Кулик; вчителька початкових класів НВК – СЗШ № 2 м. Трускавець Львівської області Ірина Лудин; вчителька початкових класів Опорного закладу «Судововишнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти імені Тадея Дмитрасевича» Марія Пухната; вчителька початкових класів Грімнянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Львівської області Світлана Малик.

Обговорення відбулося відповідно до «Критеріїв оцінювання освітньо-професійних програм», окреслених у Положенні про акредитацію ОПП, за якими здійснюється освітній процес у закладах вищої освіти. Учасники семінару акцентували увагу на дискусійних питаннях, які стосуються змісту ОПП щодо забезпечення якості освіти випускників спеціальності 013 «Початкова освіта» та перспектив їхнього працевлаштування, на врахуванні кореляції ОПП Стандарту вищої освіти для бакалаврського рівня, чіткість сформульованих цілей та їх взаємозв’язок зі стратегією розвитку університету. Стейкхоледери акцентували на врахуванні всіх загальних та фахових компетентностей, поданих у проєктах, необхідних для здійснення майбутньої професійної діяльності у закладах загальної середньої освіти, оскільки, на їх погляд, обов’язкові та вибіркові дисципліни складають логічно-впорядковану систему.

Насамкінець дискусію підсумувала завідувачка кафедри педагогіки і методики початкової освіти Ірина Садова, звернувши увагу на формуванні індивідуальних освітніх траєкторій та компетентностей у здобувачів вищої освіти, задекларованих у Концепції «Нова українська школа», Державному стандарті початкової освіти та навчальних програмах, за якими здійснюється освітній процес у сучасних закладах загальної середньої освіти, а також окреслила шляхи з оновлення та осучаснення програм із метою розширення співпраці професорсько-викладацького колективу факультету з керівниками закладів загальної середньої, вищої та передвищої фахової освіти України.

Зустріч була плідною, ефективною та результативною.

Вам буде цікаво