Обговорення освітніх програм на біолого-природничому факультеті

23 грудня 2020 року на кафедрі біології та хімії відбувся методичний семінар з обговорення освітніх програм «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)», «Біологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)», «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «Середня освіта (Хімія, інформатика)», «Середня освіта (Хімія)», «Лабораторна діагностика біологічних систем» спеціальності 091 Біологія другого (магістерського) рівня вищої освіти.

На семінар були запрошені зовнішні стейкхолдери – працедавці, вчителі, випускники. Участь у відеоконференції на платформі «Zoom» взяли: завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин НААН Ірина Ковальчук; завідувач Передкарпатським відділом наукових досліджень інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН Леся Байстрюк-Глодан; консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької районної ради Лілія Тедаш; вчитель біології ліцею №4 ім. Лесі Українки м. Дрогобич Олександра Бекетова; вчитель біології НВК «СЗШ 2-гімназія» м. Трускавець Михайло Пуців; доцент кафедри аналітичної хімії ЛНУ імені І.Франка Ольга Жак.

Гаранти ознайомили учасників зі змістом освітніх програм, відзначили зміни, що відбулися в їх структурі у 2020/2021 роках, відповідно до зауважень та пропозицій внесених під час акредитаційної експертизи та у зв’язку із затвердженням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія.

Учасники семінару висловили свої пропозиції щодо удосконалення освітніх програм. І. Ковальчук та О. Жак запропонували розширити перелік вибіркових дисциплін у блоках, урізноманітнивши та збільшивши їх кількість до трьох-чотирьох, що сприятиме формуванню індивідуальної траєкторії здобувачів. Член галузевої експертної ради НАЗЯВО І. Ковальчук запропонувала ширше залучати до проведення навчальних занять іноземних лекторів.

Випускники, вчителі біології та основ здоров’я О. Бекетова, М. Пуців висловилися щодо підвищення практичної орієнтації програм шляхом зміни співвідношення між лекційними та практичними заняттями, особливо з дисциплін методичного характеру. М. Пуців відзначив, що необхідно поглибити вміння майбутніх вчителів біології та хімії працювати з освітніми інноваційними технологіями, оскільки це передбачено Концепцією Нової української школи. Випускники пропонували звернути увагу на підготовку здобувачів як асистента вчителя у роботі з учнями з особливими потребами.

В роботі семінару взяли участь викладачі кафедр біолого-природничого факультету, які здійснюють освітній процес за відповідними освітніми програмами.

Учасники конференції відзначили актуальність освітніх програм, їх відповідність вимогам часу щодо підготовки конкурентоздатних фахівців на ринку праці.

Вам буде цікаво