На історичному факультеті відбулося обговорення проєктів освітньо-професійних програм

 

26 листопада 2020 р. у режимі відеоконференції на платформі «Zoom» відбулося обговорення змістових компонентів освітньо-професійних програм за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)», а також освітньо-професійної програми «Соціологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

До обговорення освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)», крім науково-педагогічних працівників історичного факультету, долучилися здобувачі вищої освіти (Р. Пелек, І. Маціборко), випускники (Л. Гриник, О. Орищич) та стейкхолдери (В. Драган, О. Сисин, В. Штокайло, А. Яник). Із базовими підходами до укладення проєкту освітньо-професійної програми присутніх ознайомив гарант програми професор Юрій Стецик. Представники робочих груп доценти Світлана Біла й Ірина Лозинська розповіли про мету та завдання проєктованої програми, відзначивши відсутність державних стандартів зі спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» та необхідність формувати змістове наповнення освітньої програми, орієнтуючись одночасно і на вимоги ринку праці, і на наукові інтереси професорів та доцентів історичного факультету.

До активного обговорення долучилися стейкхолдери. Зокрема, директор Бориславської загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Володимир Драган та директор Добрівлянського НВК І-ІІІ ступенів Володимир Штокайло акцентували увагу на викликах нової української школи щодо професійного зростання педагогів, розвитку творчих здібностей сучасних учителів, здатних до опанування новітніх методик навчання. Учитель-методист Дрогобицького ліцею № 1 імені Івана Франка Олеся Сисин вказала на новітні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо навчання історії у закладах середньої освіти. Про систему підвищення кваліфікації вчителів і, відповідно, сучасні завдання підготовки майбутніх педагогів, розповів консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької районної ради, вчитель-методист Андрій Яник.

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Роман Пелек та Іван Маціборко поділилися своїми враженнями від навчання за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)», вказавши на потребу отримання не лише фахових теоретичних знань, але й опанування сучасної методики навчання та її практичну реалізацію в рамках педагогічної практики. Позитивні відгуки про проєкт програми висловили і випускники історичного факультету, які завершили навчання за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)» та працюють вчителями історії: Лілія Гриник (Михайлевицький НВК І-ІІ ступенів), Ольга Орищич (Бистрицька ЗОШ І-ІІ ступенів).

  Про результати роботи над проєктами освітньо-професійних програм «Середня освіта (Історія) та правознавство» та «Середня освіта (Історія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти розповіли гаранти – професори Василь Ільницький і Віталій Тельвак. Про змістові компоненти двох магістерських програм, їхні цілі і завдання повідомили члени робочої групи професор Микола Галів та доцент Світлана Біла. Схвальні відгуки щодо проєкту програми висловили здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти Наталя Калька, Ярина Кіт, Лідія Мазурчак, які відзначили наявність широкого спектру вибіркових дисциплін, спрямованих на розширення професійних та інтелектуальних обріїв майбутніх педагогів. Роботодавець Володимир Драган підкреслив зростання вимог до професійної підготовки вчителів старших класів у зв’язку із майбутнім реформуванням змісту освіти у старших класах загальноосвітньої середньої школи та впровадженням професійної орієнтації. Випускниця магістерської програми 014 «Середня освіта (Історія)» Лілія Гриник, працюючи вчителем історії, відзначила, що здобуті теоретичні знання та практичні навички допомагають педагогу-початківцю в організації та забезпеченні освітнього процесу.

Професор Світлана Щудло доповіла про історію створення освітньої програми 054 «Соціологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та окреслила визначальні принципи побудови змісту зазначеної програми. Основний акцент було зроблено на студентоцентризмі, націленому на активізацію пізнавальної діяльності здобувачів, розкриття їхніх здібностей. Доповідач коротко зупинилася на структурі програми, загальних і фахових компетентностях, які щорічно оновлюються та доповнюються членами робочої групи.

Під час обговорення виникла дискусія з приводу визначення обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін у зв’язку із відсутністю стандартів вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» як для першого (бакалаврського), так і другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Стейкхолдери загалом позитивно оцінили проєкти освітніх програм, відзначивши їх відповідність сучасним завданням підготовки майбутніх учителів.

Декан історичного факультету Микола Галів повідомив учасників обговорення про незадовго перед тим проведене анкетування здобувачів різних рівнів вищої освіти щодо вдосконалення проєктів освітніх програм. Відтак попросив гарантів освітніх програм та членів робочих груп опрацювати подані пропозиції, продовжити роботу над проєктами освітніх програм і до 1 січня 2021 р. подати узгоджені проєкти на затвердження в установленому порядку.

Юрій СТЕЦИК,

доктор історичних наук, професор кафедри історії України

Вам буде цікаво