Обговорення із роботодавцями та студентами освітніх програм за спеціальностями 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент»

13 грудня 2021 року на засіданні кафедри економіки та менеджменту із використанням платформи Zoom відбулось обговорення освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) і третього (аспірантського) рівнів вищої освіти за спеціальностями 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент», у якому взяли участь роботодавці (зовнішні стейкхолдери), студенти. Завідувач кафедри професор Богдан Кишакевич ознайомив учасників зустрічі з існуючою практикою моніторингу і перегляду освітніх програм на кафедрі економіки та менеджменту, розказав яким чином цілі освітньої програми і програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних й іноземних освітніх програм.

Гаранти освітніх програм професор Богдан Кишакевич, доценти Павло Скотний, Оксана Солтисік і Любов Квасній проінформували стейкхолдерів стосовно того, які пропозиції та рекомендації роботодавців і студентів, висловлені на попередніх зустрічах, було враховано кафедрою під час перегляду освітніх програм. Зокрема було наголошено на збільшенні з двох до трьох дисциплін блоку вільного вибору студентів у навчальних планах на спеціальності 073 «Менеджмент» та з двох до чотирьох на третьому (аспірантському) рівні вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». Крім цього, було введено низку нових вибіркових дисциплін, які передбачають більш активне використання Інтернет-технологій та врахування процесів цифровізації економіки у навчальному процесі за освітніми програмами.

Активну участь в обговоренні освітніх програм кафедри взяли роботодавці. Директор КУ «Інститут міста Дрогобича» Володимир Кондзьолка відзначив високий рівень підготовки здобувачів освітніх програм кафедри, які проходили виробничу практику в його інституті та наголосив на актуальності проблеми нестачі в Україні фахівців, які б забезпечили ефективне становлення цифрової економіки. Керівник ТзОВ науково-промислова компанія «Східно-європейський енергетичний союз» Василь Процишин відзначив, що його компанія має багаторічний досвід співпраці із кафедрою економіки та менеджменту стосовно проходження практики і працевлаштування випускників за спеціальностями 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент». З метою підвищення рівня практичної підготовки здобувачів вищої освіти, яка б дозволила здобути компетентності, необхідні для подальшої їх професійної діяльності, керівниця Дрогобицького відділення Банку «Львів» Тетяна Ільїна запропонувала проходити виробничу практику в банківських установах.

В обговоренні освітніх програм взяли участь також колишні випускники, а сьогодні відомі підприємці та представники органів влади різного рівня. Зокрема, староста міста Стебник, сіл Болехівці та Нове Село Тарас Городиський теж відзначив високий рівень практичної підготовки здобувачів освітніх програм кафедри та їх участь у розробленні цілої низки інвестиційних проєктів на регіональному рівні. Фінансовий Консультант ТОВ ОВБ «Алфінанц Україна» Руслан Томенчук наголосив на необхідності підвищення рівня фінансової грамотності населення, оскільки це є один із пріоритетів державної політики на сучасному етапі. Участь у дискусії взяли також голова циклової комісії з економіки Дрогобицького коледжу нафти і газу Юрій Хомош та комерційний директор ПРАТ ТЕК «Західукртранс» Тарас Павець.

Всім учасникам зустрічі було розіслано анкети для проведення опитування щодо якості освітнього процесу на освітніх програмах за спеціальностями 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент».

Вам буде цікаво