Нове видання науковця філологічного факультету

Нещодавно побачила світ нова монографія доцента кафедри української літератури та теорії літератури Олега Багана “Культурологічна і націософська проблематика в літературознавчих студіях Івана Франка (Пізній період творчості: 1895 – 1907 рр.)”.

У дослідженні вивчається теоретична проблематика пізнього періоду творчості Івана Франка, в якій намітилося подолання ним позитивістського світогляду, розвинулися інтенції до ірраціоналістичного пізнання й трактування історичної та культурно-естетичної тематики. Зокрема проаналізовано проблему світоглядної еволюції письменника, його неоромантичні філософські та естетичні думки, форми осмислення культурно-цивілізаційного феномену Галичини, специфіки російської цивілізації, культурологічних змагань Заходу і Сходу в українській свідомості. Ставиться теза про Івана Франка як першого в українській культурі теоретика неокласицизму.

    Видання адресоване літературознавцям, культурологам, політологам, філософам та широкому колові зацікавлених історією української культури та літератури.

Вам буде цікаво