Меню

«

»

Нове видання

1У червні вийшла з друку наукова праця професора Леоніда Оршанського та доцента Романа Силка „Готфрід Земпер та художньо-промислова освіта Західної Європи й України”. У монографії розглядаються актуальні проблеми теорії і практики художньо-промислової освіти Західної Європи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) й у контексті цього – становлення і розвиток вітчизняних ВНЗ художньо-промислового профілю. В основу розкриття положень теорії художнього формотворення, прикладного мистецтва та методичної системи покладено багаторічний досвід видатного німецького архітектора, інженера, теоретика мистецтва та педагога Готфріда Земпера. Проаналізовані змістовий компонент земперівської методики прикладного мистецтва, представлений в його фундаментальній праці „Практична естетика”, а також інші мистецько-педагогічні погляди цього непересічного митця і педагога, які автори монографії вважають перспективними для вдосконалення методики сучасної дизайн-освіти. Монографія розрахована на наукових працівників, викладачів вищих мистецьких та педагогічних навчальних закладів, магістрів та аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами художньо-промислової та дизайн-освіти.