Нове наукове досягнення у грушевськознавстві

Нещодавно у книжковому видавництві ОЛДІ-ПЛЮС, побачило світ нове, наукове видання з царини грушевськознавства: «Михайло Грушевський: життєпис на тлі доби», авторами якого є головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук Руслан Пиріг та доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Віталій Тельвак.

В ошатній книзі на основі великого історіографічного й джерельного матеріалу відображено життєпис визначного українського інтелектуала, громадсько-політичного і державного діяча Михайла Грушевського. Книга містить передмову, дев’ять розділів, післямову та іменний покажчик.

Змістова канва книги сфокусована низці аспектів: біографії Михайла Грушевського; особливості його величезної наукової, видавничої та організаторської діяльності; різнобічній громадсько-політичній роботі визначного українського вченого; долі й діяльності найближчих  йому людей: дружини Марії, дочки Катерини, брата Олександра та племінника Сергія. Разом з тим, у книзі по-новому, із урахуванням найсучасніших досліджень та напрацювань, висвітлено послідовне обстоювання М. Грушевським особистісних світоглядних позицій, його мимовільне балансування поміж історією й політикою. За словами авторів, «Життєпис Великого Українця реконструйовано в контексті еволюції тогочасного українського суспільства та на тлі бурхливих подій минулого Центрально-Східної Європи ХІХ – першої третини ХХ століття».

Вітаючи цей значимий науковий доробок у галузі грушевськознавства, хочемо побажати авторам міцного здоров’я, подальших наукових здобутків та нових резонансних досліджень.

Володимир Галик,

доцент, заступник декана історичного факультету

з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Вам буде цікаво