Навчатись офлайн цікаво та ефективно!

16 травня 2023 року на семінарському занятті з дисципліни «Шкільний курс історії та методика його навчання» (викладач С.Я. Біла) студенти групи ІП-31Б факультету історії, педагогіки та психології   підготували цікаве та корисне практичне завдання: урок-суд на тему: «Іван Гонта – відважний сотник, що боровся за свій народ, чи безжалісний месник за особисті кривди?»

  Виступаючи в ролі судді, секретаря суду, адвоката, прокурора, свідків звинувачення та захисту, майбутні педагоги  формували уміння застосовувати в освітньому процесі  сюжетно-рольові ігри та дискусії. Студенти також змогли  з’ясувати історичне значення діяльності Івана Гонти, охарактеризувати його позитивні і негативні вчинки, описати діяльність видатної історичної постаті, дати їй об’єктивну оцінку, опираючись на власні знання, розвинути вміння аналізувати і критично ставитися до думок інших.

Студенти дійшли висновку, що такий вид уроків, як урок-суд, повинен систематично проводитись при вивченні історії у закладах загальної середньої освіти. Саме такі уроки сприяють розвитку в дітей умінь критично аналізувати історичні факти, причини, результати та значення подій, що розглядаються. Також вони забезпечують формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, нового стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Христина Марусаж,

студентка факультету історії, педагогіки та психології

Вам буде цікаво