Навчання студентів біолого-природничого факультету в Університеті міста Орадея (Румунія) за програмою Erasmus+

Студенти біолого-природничого факультету, навчаючись за програмою «Подвійний диплом» в Академії Полонійній у Ченстохові за спеціальністю «Біотехнологія медична», здійснюють мобільність в Університеті міста Орадея (Румунія) за програмою Erasmus+.

Університет міста Орадея на факультеті «Охорони навколишнього природного середовища» надає можливість студентам вивчати низку предметів: «Біологічне руйнування та біологічне пошкодження матеріалів», «Екологічна мікробіологія», «Теорія біотехнічних систем», «Інженерний та екологічний контроль якості», «Біотехнологія», «Сучасні технології біологічної очистки», «Нетрадиційні джерела енергії», «Водні ресурси та їх захист». Це дозволить розширити й закріпити набуті знання в Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка.

Новітні лабораторії допомагають студентам досліджувати проблеми навколишнього природного середовища і їх вирішення, що на сьогодні є дуже актуально.

Вам буде цікаво