Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти на факультеті української та іноземної філології

Три дні на факультеті української та іноземної філології проходила науково-практична конференція здобувачів вищої освіти.

Секції «Лінгвістичні студії» та «Перекладацькі студії» розпочали роботу 19 квітня 2023 року. Секції «Прототекст, текст, контекст: літературна та лінгвістична інтерпретація у вимірі діалогу культур», «Українське літературознавство» та «Методика навчання іноземної мови» працювали 25 квітня 2023 року. 26 квітня 2023 року завершували роботу конференції секції «Українське мовознавство» та «Літературознавчі студії».

Юні мовознавці, зокрема, зосередили свою увагу на питаннях української ономастики та фразеології. Змістовними та такими, які викликали зацікавлену дискусію, були виступи Анни Світлозарової (УА–32Б) «Проблема катойконімійних найменувань у сучасній українській мові», Ірини Якимів (УА–31Б) «Семантико-мотиваційна та структурна характеристика антропонімів (на матеріалі прізвищ мешканців рідного поселення)», Олени Левицької (У–15Б) «Пізнавально-виховні можливості вивчення мікротопонімів рідного поселення», Ольги Мисько (У–16Б) «Лексико-семантична характеристика українських псевдонімів),  Інни Русаль (У–15Б) «Власні імена в контексті мови та культури», Христини Годій (У–16Б) «Фразеологізми як мовні кореляти національної самобутності духовної культури українського народу», Марти Хамандяк (У–15Б) «Національно-культурна зумовленість колірних позначень фразеологічних одиниць», Марії Бельської (УА–31Б) «Семантичні та структурно-семантичні трансформації фразеологічних одиниць у поезії Ліни Костенко» та ін.

Загалом конференція засвідчила велику зацікавленість наших студентів лінгвістичними проблемами та стала однією з перших їхніх наукових проб.

Вам буде цікаво