Науково-педагогічне стажування доценток факультету української та іноземної філології в Університеті ім. Ф. Палацького (м. Оломоуц, Чеська Республіка)

Міжнародна співпраця – один із пріоритетних напрямів діяльності нашого університету. Не зважаючи на складні обставини сьогодення, активно підтримуються вже напрацьовані зв’язки з іноземними колегами, започатковуються нові партнерства. І хоч на сьогодні більш активно реалізуються програми віртуальної академічної мобільності, проте, за можливості, наші науковці не втрачають шанс пройти стажування очно, на запрошення освітніх установ з різних країн світу.

03.10.2022 – 02.12.2022 в рамках програми міжнародної академічної мобільності ERASMUS+ доцентка кафедри практики англійської мови і методики її навчання Ірина Сирко та доцентка кафедри німецької та французької мов і методики їх навчання Ірина Гоцинець пройшли науково-педагогічне стажування в Університеті ім. Ф. Палацького (м. Оломоуц, Чеська Республіка) за програмою «Дистанційна освіта в кризових умовах: інноваційні методи та технології підвищення якості застосування е-лірингових програм».

Стажування дало змогу обмінятися досвідом організації дистанційного навчання, окреслити спільні шляхи розбудови електронних освітніх систем та їх підтримки в майбутньому, набути нових технічних, інформаційних та методичних компетенцій у створенні й ефективному застосуванні е-лірингових навчальних програм тощо.

У результаті співпраці з Університетом ім. Ф. Палацького в Оломоуці пожвавилася також і наукова активність учасниць програми: вони взяли участь у XI Оломоуцькому симпозіумі україністів Середньої і Східної Європи «Україністика в новому тисячолітті: проблеми мови, літератури і культури» (2 грудня 2022 р.), а також запланували публікації статей у збірнику наукових праць «Ukrajinistika v novém miléniu. Současná ukrajinistika: problémy jazyka, literatury a kultury».

Участь у програмі міжнародної академічної мобільності ERASMUS+ стала для доценток Ірини Сирко та Ірини Гоцинець новим цікавим досвідом, який вони здобули, незважаючи на складні обставини, що їх переживають освіта і наука у час російської збройної агресії проти України.

Вам буде цікаво