Науково-освітній семінар викладачів та аспірантів кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

6 жовтня 2023 року на кафедрі загальної педагогіки та дошкільної освіти відбувся спільний з викладачами кафедри та здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта / Педагогіка семінар на тему: «Освітні перспективи української науки у період кризи».

На семінарі виступила завідувач кафедри, професор Тетяна Пантюк, яка поділилася враженнями та пізнавальною інформацією, які вона здобула в рамках проєкту: «Посилення можливостей вищих закладів освіти педагогічного спрямування в Україні», який фінансово підтримала Чеська агенція розвитку. Проект триває в Університеті Масарика, м. Брно.

У рамках семінару відбулося жваве обговорення наукових інтересів аспірантів; вибір, узгодження та уточнення тем дисертаційних досліджень; учасники визначилися із перспективами функціонування аспірантської освітньої програми; з’ясували нові тенденції наукових досліджень в Україні та європейському освітньому просторі тощо.

Подібні заходи є доброю традицією кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, бо спільна праця, обмін досвідом та думками, усвідомлення важливості педагогіки у житті людини є важливими складовими успіху і колективу, і кожного учасника освітнього процесу.

Вам буде цікаво