Науково-методичний семінар кафедр української мови та фундаментальних дисциплін початкової освіти

30 травня проведено міжкафедральний науково-методичний семінар «Писемні пам’ятки як джерело мовознавчої та культурологічної інформації», організований кафедрами української мови та фундаментальних дисциплін початкової освіти і приурочений Дням науки в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

Доповідачкою була д. філол. н., проф. Українського Католицького Університету, ст. наук. співр. Інституту українознавства імені І. Крип’якевича, голова Мовознавчої комісії імені Шевченка, автор і співавтор вагомих лексикографічних праць («Комбінаторний словник української мови XVI–XVIII століть (А-Б)», «Говірка маминого села»; «Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.», «Лексикон львівський: поважно і на жарт», «Українські краєвиди XVI–XVIІІ століть»), випускниця нашого університету Ганна Дидик-Меуш.

Учена наголосила, що давні писемні тексти, зокрема староукраїнської (руської) мови – це не тільки важливі свідчення великого минулого нашої мови, тяглості її літературної традиції, але також велика скарбівня досвіду нашого народу, його історико-культурного й цивілізаційного поступу, а разом із тим –трагічної долі. На прикладі деяких лексем вона засвідчила специфіку картини світу українців XVI-XVIII століть, продемонструвала семантичне розмаїття їхнього словника, нині вже значною мірою втрачене, почасти через вилучення з ужитку певних предметів і співвідносних з ними понять, почасти з принуки наших колонізаторів: не мав права, з їхнього погляду, поневолений народ бути духовно багатим. А ще пані професорка прихилила завісу в робітню лексикографа, зумівши переконати авдиторію, яка це захоплива, хоч і нелегка справа – працювати з писемними пам’ятками!

Доповідь викликала велике зацікавлення як у науковців, так і в присутніх на семінарі студентів. В її обговоренні взяли участь проф. Віра Котович, проф. Марія Федурко (модератори заходу), проф. Ярослав Яремко, проф. Світлана Гірняк, доц. Уляна Галів. Вони висловили щире сподівання, що сьогоднішній міжкафедральний семінар, співпраця між нашими науковими установами обов’язково матиме продовження.

Вам буде цікаво