Наукова конференція на кафедрі культурології та мистецької освіти

У межах «Днів науки – 2022» 20 травня на кафедрі культурології та мистецької освіти відбулася наукова конференція «Концептуальні засади сучасного мистецтва та мистецької педагогіки в художньо-освітньому просторі».

Тематично програма конференції охопила проблематику НДР кафедри: розроблення та впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних, культурологічних і мистецьких технологій у галузі знань «Культура і мистецтво», спрямованих на удосконалення професійних компетентностей здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво» та «Хореографія». НПП кафедри представили поточні дослідження концептуальних моделей сучасної візуальної культури, українського образотворчого, хореографічного та музичного мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ ст., особливостей впровадження мистецької освіти у сучасний освітній простір.

У роботі конференції активну участь взяли здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти – члени студентських проблем груп і гуртків кафедри. Тематика студентських досліджень торкалася сучасних технік та технологій у сфері образотворчого, хореографічного, музичного, театрального мистецтва й окремих проблем культури постмодерну.

         Валентина ДРОТЕНКО,

 завідувачка кафедри культурології та мистецької освіти

Вам буде цікаво