Настановна конференція

13 вересня 2022 року відбулася настановна конференція перед проходженням виробничої практики студентами спеціальності 053 «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у період з 19 вересня по 13 листопада 2022 року, в якій взяли участь керівник практик Заміщак Марія Ігорівна  та факультетський керівник практики Смеречак Леся Іванівна.

Під час конференції студенти ознайомилися зі змістом практики, порядком оформлення звітної документації, критеріями оцінювання результатів проходження практики.

Керівник практик Заміщак Марія Ігорівна  наголосила на тому, що у межах практики передбачено апробацію отриманих знань та сформованих умінь студентів, набуття ними відповідних професійних компетентностей і розвиток здатностей, які забезпечують реалізацію професійних функцій, а також створення умов для особистісно-професійного зростання майбутніх психологів.

Вам буде цікаво