Нарада з питань організації та проведення виробничої (педагогічної) практики для студентів спеціальності 012 “Дошкільна освіта”

9 лютого 2022 року відбулася настановча нарада з питань організації та проведення виробничої (педагогічної) практики для студентів ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету психології, педагогіки та соціальної роботи спеціальності 012 “Дошкільна освіта”.

У нараді взяли участь: факультетська керівниця практики доцентка Світлана Івах, методистка від кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти професорка Ореста Карпенко, студенти магістратури денної і заочної форм здобуття освіти.

Факультетська керівниця практики ознайомила студентів із розпорядженням про їхній розподіл у заклади дошкільної освіти, термінами проходження практики, положенням про практику, програмою виробничої (педагогічної) практики, її метою і завданнями, методичними рекомендаціями, правилами та формами звітності за результатами практики.

Зазначимо, що під час проходження виробничої (педагогічної) практики студенти повинні: ознайомитися з документацією закладу дошкільної освіти (статутом, річним планом роботи), змістом діяльності завідувача та вихователя-методиста закладу дошкільної освіти, їх посадовими обов’язками; брати участь у різних формах методичної роботи закладу дошкільної освіти (педагогічній раді, семінарах, консультаціях) і відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти самостійно провести одну із форм методичної роботи для педагогічних працівників закладу (групову консультацію, семінар, семінар-практикум, відкритий перегляд навчально-виховного процесу тощо); долучитися до вдосконалення роботи методичного кабінету закладу дошкільної освіти (добрати та систематизувати нові матеріали, методичні розробки, виготовити роздаткові матеріали тощо).

Під час наради студенти мали можливість поставити запитання щодо особливостей виконання певних завдань та оформленням документації практики, на які отримали вичерпні відповіді від факультетської керівниці практики і методистки.

Вам буде цікаво