На кафедрі практичної психології відбулося обговорення освітньо-професійних програм

5 квітня 2021 року в онлайн-форматі відбувся семінар з обговорення проєктів освітньо-професійних програм “Практична психологія” та “Спеціальна психологія” першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія. У семінарі взяли участь представники студентської спільноти та викладачі кафедри практичної психології.

Учасники семінару обговорили перспективи забезпечення професійної підготовки практичних і спеціальних психологів, можливості розвитку академічної мобільності та культури академічної доброчесності.

Активну участь в обговорені проєктів освітньо-професійних програм взяли студенти факультету психології, педагогіки та соціальної роботи, які висловили свої пропозиції щодо освітніх компонентів та методів і форм організації освітнього процесу.

Насамкінець учасники семінару напрацювали рекомендації щодо підвищення якості освіти під час підготовки фахівців у галузі психології.

Вам буде цікаво