На кафедрі культурології та мистецької освіти відбулося засідання робочих груп із обговорення проєктів освітніх програм

29 червня 2020 року в режимі онлайн кафедра культурології та мистецької освіти факультету початкової та мистецької освіти провела обговорення проєктів освітніх програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія.

У роботі відеоконференції взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри, випускники та студенти магістратури вказаних спеціальностей.

Завідувач кафедри доцент В. Дротенко окреслила проблемне поле відеоконференції, а саме: проєктування та цілі освітньої програми відповідно до акредитаційних вимог НАЗЯВО (2019 р.); моніторинг та перегляд освітніх програм згідно з Положенням про освітню програму першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти (ДДПУ, 2019 р.); цілі навчання, основний фокус та особливості освітніх програм, програмні результати навчання, перелік обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів та їх логічна послідовність.

В обговоренні взяли участь доценти кафедри І. Кутняк, М. Сидор, О. Петрів, Л. Костюк, викладачі М. Марушка, Л. Мартинів. Випускники магістратури Є. Гуршал, Н. Камінською та студентка магістратури Н. Бондарчук запропонували внести корективи до переліку вибіркових навчальних дисциплін. Доцент кафедри Т. Білан наголосила на необхідності встановлення чіткої відповідності змісту програм навчальних та виробничих практик тим обов’язковим освітнім компонентам, що забезпечують теоретичну і методичну підготовку здобувачів бакалаврату та магістратури до проходження практик.

Вам буде цікаво