На кафедрі культурології та мистецької освіти відбулося обговорення проєктів освітніх програм «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво» та «Хореографія»

20 квітня 2021 року на кафедрі культурології та мистецької освіти в режимі онлайн із використанням платформи ZOOM  відбулося обговорення проєктів освітніх програм «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво» та «Хореографія» для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Під керівництвом завідувача кафедри доцента Валентини Дротенко в обговоренні взяли участь доценти кафедри Петро Фриз, Михайло Сидор, Лариса Костюк, Тетяна Білан, Оксана Петрів, старші викладачі Жанна Ясеницька, Галина Савчин, викладач Ольга Мартинів. До обговорення долучилися також стейкхолдери: викладач вищої категорії, викладач циклової комісії хореографічних дисциплін Львівського фахового коледжу культури і мистецтв Єлизавета Гуршал; завідувач відділення «Образотворче мистецтво», спеціаліст вищої категорії, старший викладач Самбірського фахового педагогічного коледжу імені Івана Филипчака Галина Мількович; здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти Наталія Бондарчук, Єлизавета Трофимлюк, Вікторія Шпильчин; здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Софія Сергієнко, Соломія Сергієнко, Каміла Лазурко.

Під час обговорення зазначено відповідність освітньо-професійних програм стандартам вищої освіти спеціальностей 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія, відповідність переліку обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів освітніх програм загальним та спеціальним фаховим компетентностям, програмним результатам навчання. Йшлося про періодичний перегляд освітніх програм і навчальних планів членами робочих груп під керівництвом гарантів освітніх програм, про забезпечення публічності інформації про освітні програми.

Окремо розглянули питання про запобігання та виявлення академічного плагіату не лише у наукових працях НПП і магістерських роботах здобувачів вищої освіти, але й у творах хореографічного та образотворчого мистецтва, зокрема, про наявність свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Крім того, заплановано у травні 2021 року провести опитування щодо запитів працедавців у сфері освіти.

Вам буде цікаво