На історичному факультеті відбулося обговорення проєктів освітньо-професійних та освітньо-наукових програм

30 червня 2020 року в режимі відеоконференції із залученням платформи «Zoom» проведено обговорення змістових компонентів освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)» та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія» для абітурієнтів 2020 року.

  До обговорення освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)» долучилися, окрім професорсько-викладацького складу історичного факультету, здобувачі (Н. Калька, Я. Кіт), випускники (Л. Гриник, О. Орищич) та стейкхолдери (В. Драган, В. Штокайло). Із базовими підходами до укладення проєкту програми присутніх ознайомив гарант освітньої програми доцент кафедри історії України Ю. Стецик. Представники робочої групи доценти С. Біла та І. Лозинська розповіли про мету і завдання проєктної програми, зосередивши значну увагу на відсутності державних стандартів із спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)». До активного обговорення долучилися стейкхолдери: керівники загальноосвітніх навчальних закладів директор загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Бориславської міської ради В. Драган та директор Добрівлянського НВК І-ІІ ступенів В. Штокайло. Роботодавці акцентували свою увагу на професійних викликах Нової української школи: розвитку творчих здібностей сучасного вчителя, здатного до опанування новітніх методик навчання. Студенти ІV курсу Н. Калька та Я. Кіт поділилися своїми позитивними враженнями від навчання за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)». До них долучилися випускники історичного факультету, які завершили навчання за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)» та працюють вчителями історії (Л. Гриник (Михайлевицький НВК І-ІІ ступенів), О. Орищич (Бистрицька С ЗШ І-ІІ ступенів)). Під час обговорення виникла дискусія щодо визначення обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін у зв’язку із відсутністю стандартів вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» як для першого (бакалаврського), так і другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

  Про результати роботи над проєктами освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)» розповіли гаранти цих програм професори В. Ільницький та В. Тельвак. Доповідачі запропонували два проєкти програм: для вступників-бакалаврів зі спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)» та для вступників освітнього ступеня бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю. Про змістові компоненти програми, її цілі і завдання розповіли представники робочої групи доценти С. Біла та І. Лозинська. Позитивні відгуки про діючу програму висловили здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти Т. Дуда і О. Тимик, які відзначили досить широкий спектр вибіркових дисциплін, що значно розширюють професійний та інтелектуальний кругозір майбутніх педагогів. Роботодавець В. Драган зауважив про зростання вимог до професійної підготовки вчителів старших класів у зв’язку із реформуванням старшої школи у профільні класи. Випускниця магістерської програми 014 «Середня освіта (Історія)» Л. Гриник, працюючи вчителем історії, відзначила, що здобуті теоретичні знання та практичні навички допомагають педагогові-початківцю в організації освітнього процесу.

Під час обговорення проєктів програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія» виступили керівники робочих груп професори О. Петречко та В. Бодак, які ознайомили присутніх з особливостями підготовки освітньо-наукових програм та процесом громадського обговорення проєктів програм на 2020/2021 н.р. Було окреслено коло зауважень та пропозицій, які надійшли за період громадського обговорення вказаних проєктів, наведено мотивацію прийняття чи відхилення пропозицій. Участь в обговоренні взяли члени робочих груп, зокрема і представники здобувачів наукового ступеня: аспірант кафедри філософії Р. Коник, аспірант кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Я. Тарасюк, які акцентували на розширенні переліку дисциплін вибіркового блоку у проєкті оновлених науково-освітніх програм. Аспірантка В. Цюпак відзначила врахування інтересів і потреб здобувачів наукового ступеня у згаданих проєктах програм. В обговоренні проєктів освітньо-наукових програм взяли участь і зовнішні стейкхолдери, серед яких авторитетні науковці: завідувач кафедри історії середніх віків та візантиністки ЛНУ ім. І. Франка професор Л. Войтович, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків КНУ ім. Т. Шевченка професор В. Ставнюк, завідувач кафедри новітньої історії України ім. М. Грушевського ЛНУ ім. І. Франка професор О. Сухий. Зазначалося, що запропоновані проєкти науково-освітніх програм укладені із врахування потреб сучасної вищої освіти та відповідають встановленим вимогам. Було підтримано позицію робочих груп щодо зауважень і пропозицій, висловлених під час громадського обговорення проєктів програм, відзначено високий рівень підготовки випускників аспірантури ДДПУ ім. І. Франка.

На завершення обговорення серед здобувачів різних рівнів вищої освіти проведено анкетування із запитаннями про вдосконалення проєктів освітніх програм. Керівники робочих груп запропонували надіслати свої пропозиції на електронні адреси випускових кафедр та деканату історичного факультету.

Вам буде цікаво