На історичному факультеті відбулася франкознавча конференція

26 травня 2021 року на історичному факультеті у режимі онлайн відбулася викладацько-студентська конференція-презентація «Іван Франко в інтелектуальному просторі слов’янських народів». Захід проведено у межах ІХ Літературно-мистецької академії «Країна Франкіана».

Організатори конференції: декан історичного факультету Микола Галів, заступник декана з наукової роботи та міжнародної співпраці Володимир Галик, заступник декана історичного факультету Світлана Біла. Учасниками заходу стали викладачі факультету та студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти й аспіранти кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін. Модератор – доцент Володимир Галик.

У вступному слові Володимир Галик привітав усіх учасників конференції, відтак у своїй доповіді акцентував на значимості постаті Івана Франка для розвитку слов’янської культури загалом, розкрив контакти українського вченого із провідними інтелектуалами словʼянського світу, окреслив місця у слов’янських країнах, де перебував із різною місією І. Франко тощо.

Надалі робота конференції була сповнена цікавими та змістовними презентаціями. Зокрема, студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти представили та проаналізували такі проблеми: «Звʼязки Івана Франка із слов’янськими фольклористами: основні напрями співробітництва» (Роксолана Романків); «Редакторська та журналістська співпраця Івана Франка із польськими часописами» (Ірена Ліпецька); «До історії взаємин та співпраці Івана Франка із хорватським славістом Ватрославом Ягичем» (Христина Жук); «Місце постаті Томаша Гарріга Масарика у житті та творчій спадщині Івана Франка» (Андріана Байкенич,); «Хорватське місто-курорт Ловран у житті та творчій спадщині Івана Франка» (Віталія Шомонка); «Рефлексії Івана Франка на громадсько-політичну діяльність та творчу спадщину Карела Гавлічека-Боровського» (Роксолана Лецик); «Вибрані твори Ярослава Врхліцького у перекладацьких зацікавленнях Івана Франка» (Віра Папірник); «Іван Франко і словацький інтелектуальний світ: контакти, зв’язки, співробітництво» (Ольга Головата).

Вищезгадані презентації містили у собі значний масив джерельного та наочного матеріалу, що дало змогу більш ґрунтовно розкрити порушені аспекти із життя та багатогранної діяльності Івана Франка. Побіжно, під час презентацій, Володимир Галик демонстрував різного роду раритети із «Франкіани» у форматі «на живо», які прямо чи опосередковано стосувалися окреслених проблем.

На конференції було представлено низку доповідей: «Іван Франко як кореспондент чеських часописів» (аспірант Петро Блажко); «Іван Франко в українсько-польських фольклористичних взаєминах в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.» (аспірантка Христина Гнатишин); «Іван Франко у новітній cлов’янській історіографії» (доцент Світлана Біла); «Франкознавсто у сучасній білоруській історіографії» (доцент Галина Гриценко).

Завершився захід дискусійним обговоренням, під час якого учасники ще раз підсумували та наголосили на значимості і заслугах Івана Франка у поширенні ним української культури поміж слов’янськими народами й не тільки.

Насамкінець модератор Володимир Галик подякував усім студентам за сумлінну працю у царині франкознавства та побажав чергових здобутків на цій ниві.

Вам буде цікаво