На історичному факультеті відбулася франкознавча конференція

19 травня 2022 року на історичному факультеті Дрогобицького університету в режимі онлайн відбулася науково-практична конференція викладачів, аспірантів та здобувачів вищої освіти «Пророк у своїй вітчизні»: нова інтерпретація творчого доробку Івана Франка».

Організаторами заходу виступили деканат та викладачі історичних кафедр факультету: професор Микола Галів, доценти Світлана Біла, Володимир Галик, Оксана Медвідь. Модерували захід доценти Світлана Біла та Володимир Галик.

Відповідно до програми робота конференції була зорганізована у двох напрямах: доповіді та презентації; читання поетичних творів Івана Франка. У роботі заходу взяли участь близько тридцяти осіб: викладачів і аспірантів факультету, а також студентів першого (бакалаврського) й другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Робота науково-практичної конференції розпочалася із вітальних слів організаторів заходу. Зокрема, декан професор Микола Галів у вітальному слові наголосив на значимості Франкового слова у контексті сучасного становища України. Доцентка Світлана Біла торкнулася аналізу проблеми «Іван Франко про роль духовенства в українському національному русі». Доцентка Оксана Медвідь охарактеризувала ідею федералізму в творчості Івана Франка. Доцент Володимир Галик виступив із доповіддю «Іван Франко у фокусі рекламної продукції в Радянському Союзі: вибрані аспекти», представивши учасникам наочно окремі зразки оригіналів такої продукції зі своєї колекції.

Цікавими виявилися запропоновані у програмі для обговорення проблеми із франкознавства від аспірантів кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін. Зокрема, аспірантка Христина Гнатишин представила доповідь «Іван Франко про українсько-польські культурні відносини у листуванні із польською письменницею Елізою Ожешко», аспірант цієї ж кафедри Петро Блажко – «Одна сторінка із українсько-чеських інтелектуальних зв’язків останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. на прикладі взаємовідносин Івана Франка із чеським славістом Франтішеком Пастрнеком»

Не менш цікавими були і представлені доповіді-презентації студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, у яких на багатому джерельному матеріалі розглянуто різні аспекти франкознавства: Андрій Щокін розповів про вплив державотворчих ідей Тараса Шевченка на ідейну канву творчості Івана Франка; Андріана Пилат торкнулася поглядів Івана Франка щодо проблеми трансформації Російської імперії у його праці «Свобода і автономія»; Руслана Кахновець окреслила місце Івана Франка в українському політичному русі останнього десятиліття ХІХ ст.; Богдан Загорський здійснив спробу розкрити проблему емансипації українства у багатогранній творчій спадщині Івана Франка; Ірина Луців представила доповідь-презентацію «Ідеал національної самостійності у візіях Івана Франка». Доповіді супроводжувалися активними дискусіями та доповненнями.

Відтак студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти майстерно продекламували поезії Івана Франка: Олена Бачинська «Вічний революціонер»; Руслана Кахновець «Каменярі»; Михайло Тимчишак «Мойсей (пролог)»; Роман Брух «Товаришам з тюрми»; Марія Плоскодняк «Беркут»; Богдан Голінка «На суді»; Ірина Луців «Земле, моя всеплодющая мати…»; Юлія Сениско «Во человіціх  благоволеніє!» та «Не пора, не пора». Важливим моментом роботи цієї частини заходу стало те, що учасники, після кожного прослуханого Франкового твору, вдавалися до обговорення змісту прочитаних поезій, водночас робили спробу визначення уроків для сьогодення України.

Насамкінець організатори заходу подякували всім присутнім за вшанування пам’яті великого українця, побажали мирного неба, а Україні – найшвидшої перемоги у війні з росією.

Володимир ГАЛИК,

заступник декана історичного факультету

з наукової роботи та міжнародних зв’язків

 

Вам буде цікаво