На історичному факультеті обговорили освітні програми

7 грудня 2021 р. на історичному факультеті відбулося засідання вченої ради факультету, під час якого обговорили результати моніторингу та перегляду освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) і третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, за якими ведеться підготовка здобувачів освіти на історичному факультеті. У засіданні вченої ради взяв участь і директор школи № 3 м. Борислава Володимир Драган, який регулярно виступає стейкхолдером, ретельно аналізуючи програмні документи для підготовки педагогів-істориків. Зауважимо, що цьому засіданню передувала тривала робота гарантів освітніх програм, членів проєктних груп, студентів і аспірантів, зовнішніх стейкхолдерів (учителів закладів загальної середньої освіти, викладачів вишів) над освітніми програмами, за якими вестиметься підготовка фахівців уже з 2022 р.

Гаранти освітньо-професійних програм професори Юрій Стецик, Василь Ільницький, Віталій Тельвак розкрили змістові аспекти освітніх програм Середня освіта (Історія) та правознавство бакалаврського рівня, Середня освіта (Історія) та правознавство і Середня освіта (Історія) магістерського рівня. Зокрема, професор Юрій Стецик наголосив на врахуванні вимог Концепції Нової української школи в освітньо-професійних програмах історичного факультету, відзначив орієнтацію програм на формування компетентностей, які задекларовані у концептуальних документах НУШ. Гарант освітньо-наукової програми Історія та археологія професор Олег Петречко окреслив основні і вибіркові компоненти програми, щодо яких велася дискусія під час моніторингу процесу підготовки аспірантів. Член проєктної групи освітньо-наукової програми Філософія професор Володимир Возняк вів мову про націленість компонентів програми на формування фундаментальних компететностей аспірантів, необхідних для здійснення наукових досліджень у сфері філософії.

Відзначимо, що у засіданні вченої ради історичного факультету взяли участь працівники відділу забезпечення якості освіти нашого університету доценти Ірина Мірчук та Оксана Зелена, які виступили з презентаційними доповідями. Так, доцент О. Зелена представила результати опитування студентів історичного факультету щодо оцінки ними якості освітнього процесу на певних освітніх програмах історичного факультету. Доцент І. Мірчук розкрила результати опитування випускників історичного факультету, які зараз працюють у школах, або ж іще перебувають у пошуках роботи. Доповідачі подали слушні пропозиції щодо удосконалення освітніх програм, налагодження подальшої співпраці з випускниками факультету, потреби розгляду результатів опитування на засіданнях кафедр.

Гаранти освітніх програм, завідувачі і науково-педагогічні працівники кафедр розкрили актуальні питання підготовки фахівців на історичному факультеті й особливо акцентували на тому, що незабаром з’являться державні освітні стандарти для підготовки фахівців спеціальності Середня освіта (Історія). Загалом усі освітньо-професійні та освітньо-наукові програми історичного факультету були рекомендовані до затвердження в установленому порядку.

Микола Галів, професор,

декан історичного факультету

Вам буде цікаво