На факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи відбулося обговорення освітньо-професійних програм

6 квітня 2021 року в онлайн-форматі відбувся семінар з обговорення проєктів освітньо-професійних програм “Практична психологія” та “Спеціальна психологія” першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія. У семінарі взяли участь потенційні роботодавці та стейкхолдери. Члени робочих груп забезпечення освітніх програм ознайомили учасників зі змінами, що відбулися в їх структурі у 2020/2021 роках, відповідно до зауважень і пропозицій внесених під час акредитаційної експертизи та у зв’язку із затвердженням Стандарту вищої освіти. Під час семінару було обговорено питання, що стосуються актуалізації освітніх програм, організації практик, формування переліку дисциплін вільного вибору, майбутнього працевлаштування випускників.

Досвідом укладання проєкту програм на 2021/22 н.р. поділилися докторка психологічних наук, професорка кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету Таісія Комар і докторка філософських наук, завідувачка кафедри психології комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» Валентина Афанасенко. Таїсія Комар у своєму виступі презентувала шляхи розвитку академічної мобільності і можливості застосування інноваційних психолого-педагогічних технологій у підготовці психологів, окреслила шляхи розширення можливостей практичного спрямування підготовки фахівців. Валентина Афанасенко зосередила увагу учасників семінару на особливостях студентоцентрованого підходу та розвитку особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців-психологів, відображенні цих підходів в освітньо-професійній програмі.

Учасники семінару керівниця інклюзивно-ресурсного центру Тисменицької міської ради Леся Василик та керівниця Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей-інвалідів «Надія» Ірина Дзюрах також поділилися пропозиціями і власним баченням практичної підготовки фахівців за спеціальністю “Психологія”.

Завідувачка кафедри практичної психології доцентка Валентина Стець окреслила перспективи та специфіку підготовки фахівців-психологів у Дрогобицькому університеті, особливості врахування регіонального контексту під час укладання освітньої програми, висвітлила питання специфіки викладання вибіркових освітніх компонентів.

Вам буде цікаво