На факультеті початкової та мистецької освіти відбувся І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

У грудні 2020 року на факультеті початкової та мистецької освіти відбувся І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі наук «Початкова освіта» і галузі знань «Дизайн. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Роботи оцінювала конкурсна комісія, до складу якої входили: доценти Г. Філь (голова комісії), С. Луців, С. Ілляш, старші викладачі І. Василиків, Ж. Ясеницька.

Переможцями конкурсу із галузі наук «Початкова освіта» стали: Наталія Негід («Інтелект-карти як засіб візуалізації навчального матеріалу на уроках читання в початковій школі» (гр. ПОЗ-11М; науковий керівник – доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі С. Луців)) – І місце; Наталія Кузьмин («Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи засобами проектної діяльності» (гр. ПОІ-13М; науковий керівник – доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти С. Ілляш)) – ІІ місце; Мирослава Грицишин («Міжпредметні зв’язки шкільних курсів інформатики та математики в початковій школі» (гр. ПОІ-32Б; науковий керівник – старший викладач кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі І. Василиків) – ІІІ місце.

Призером конкурсу із галузі знань «Дизайн. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» стала Ірина Слюсарчук («Замкова архітектура Західної України в живописі 20 сторіччя» (гр. О-45Б; науковий керівник – старший викладач кафедри культурології та мистецької освіти Ж. Ясеницька).

Усі роботи студентів-переможців І туру конкурсу рекомендовані для участі у ІІ турі, який відбудеться у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (із галузі наук «Початкова освіта») та у Київському національному університеті технологій та дизайну (із галузі знань «Дизайн. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»).

Вітаємо переможців і бажаємо успіхів у наступному етапі конкурсу.

Вам буде цікаво