На факультеті історії, педагогіки та психології вшанували пам’ять Івана Франка до 107-ї річниці від дня його смерті

Цього року відзначається 107-а річниця від дня смерті великого українця – Івана Франка, що в свою чергу, як правило, спонукає громадськість вкотре звернутися до переосмислення його багатогранної діяльності та творчої спадщини.

З огляду на це, 23 травня 2023 року, на факультеті історії, педагогіки та психології, пройшла студентсько-викладацька науково-практична конференція, котра і була приурочена до прийдешньої дати. Темою заходу стала: «Славістика у житті і творчій спадщині Івана Франка».

Згаданий захід було зорганізовано деканатом факультету й викладачами кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін. Основною рушійною силою роботи конференції стали викладачі і студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету. Модераторами заходу виступили заступник декана факультету, доцент – Володимир Галик й доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін – Світлана Біла.

Конференцію було розпочато із вшанування пам’яті Івана Франка та загиблих Героїв ЗСУ, а також висловлено щирі слова вдячності тим, хто захищає Україну від агресора.

Перша частина заходу супроводжувалося вітальними словами від організаторів, котрі озвучили мету, завдання, перспективи проведення конференції а також висловили побажання плідних здобутків на ниві франкознавства. Разом з тим, було виголошено низку доповідей. Декан факультету історії, педагогіки та психології, доцент Орест Гук, розповів присутнім про те, як ім’я Іван Франка допомагає волонтерам України у їхній різновекторній діяльності; заступник декана, доцент Володимир Галик, торкнувся проблеми увіковічнення пам’яті Івана Франка у слов’янських країнах; заступник декана, доцент Андрій Зимянський прослідкував місце психологічних досліджень у творчих зацікавленнях Івана Франка; доцент Світлана Біла, представила Івана Франка як дослідника історії унії у Львівській єпархії. Вище окреслені доповіді уміщували чимало малознаного матеріалу, що в свою чергу сприяло отриманню присутніми нової інформації про діяльність та різножанрову творчість Івана Франка.

Друга частина роботи студентсько-викладацької науково-практичної конференція супроводжувалася доповідями-презентаціями, котрі представляли студенти третього та четвертого курсів. Так, студентка Христина Марусаж розповіла про контакти Івана Франка із чехами та словаками. Студент Олександр Якимець окреслив місце поляків у житті і творчій спадщині Івана Франка, а студентка Олена Бачинська виступила з презентацією: «Історія Польщі у наукових студіях Івана Франка». Студенти Владислав Хрунь і Анжеліка Пенгрин охарактеризували присутність націо-визвольної боротьби сербів 70-х років ХІХ ст. у наукових студіях Івана Франка, в свою чергу, студент Роман Гобрей торкнувся проблеми:  «Іван Франко та українсько-болгарські літературні зв’язки у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.». Такі студенти як Богдан Голінка та Руслана Кахновець розповіли про місце концепції панславізму у творчості Івана Франка і охарактеризували його як дослідника слов’янського фольклору.

Слід зазначити, що доповіді-презентації студентів супроводжувалися досить цікавим інформативним та наочним наповненням, аргументованістю висновків та озвученням перспектив подальших досліджень. З огляду на це, організатори заходу щиро подякували усім присутнім за участь у ньому, побажали Миру і Перемоги над агресором та міцного здоров’я й висловили сподівання на організацію чергових зустрічей, присвяченим різним проблемам франкознавства.

Вам буде цікаво