На біолого-природничому факультеті відбувся правовий захід

10 грудня 2021 року на біолого-природничому факультеті з використанням платформи Zoom студенти ІІ курсу групи БХ-21Б та Б-22Б підготували і провели захід «Міжнародний день захисту прав людини». Модераторка – кураторка академічних груп доцентка Оксана Лупак.

Мета заходу: звернути увагу студентів на права й свободи людини, визначені Загальною декларацією прав людини та Конвенцією про права дитини; з’ясувати суть поняття «права людини», розкрити історію їх виникнення, ознайомити студентів iз міжнародно-правовими стандартами прав людини, розвивати в них впевненість у захисті їхніх прав, виховувати правову свідомість та активну громадянську позицію.

Саме у цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини. Це видатний документ в історії людства, яким закріплено, що права людини – невід’ємний елемент людської особистості і людського буття. Загальною декларацією прав людини започатковано процес створення системи міжнародних стандартів у галузі прав людини, набуття ними універсального характеру.

Україна, будучи державою-членом Ради Європи, 17 липня 1997 року ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколи до неї. Згідно з преамбулою Конвенції вона має на меті забезпечити загальне та ефективне визнання прав людини, проголошених Генеральною Асамблеєю ООН у Загальній декларації прав людини.

Студенти продемонстрували два відеоролики «Права людини» і «Дії на захист прав людини та прав дитини».

Для учасників заходу було проведено бліц-турнір «Ти і закон», на якому з’ясували обізнаність кожного щодо прав людини. Пам’ятаймо, що всі люди від народження мають рівні права, які гарантовані і захищаються державою. Ми повинні знати не лише свої конституційні права, а й поводитися так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини. Незнання закону не звільняє від відповідальності за вчинки, дії або бездіяльність.

Христина МІСЯЙЛО,

студентська деканка біолого-природничого факультету

 

 

Вам буде цікаво