Меню

«

»

На біолого-природничому факультеті відбулася підсумкова атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

21 та 23 грудня 2020 року на біолого-природничому факультеті дистанційно за допомогою навчальної платформи «Zoom» відбулася підсумкова атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Географія). У засіданні екзаменаційної комісії взяли участь доценти Юрій Андрейчук, Ярослава Павлишак, Григорій Коссак, Надія Стецула, Оксана Микитчин, викладач Людмила Слободян.

На відкритті вітальне слово виголосили декан біолого-природничого факультету доцент Світлана Волошанська та голова екзаменаційної комісії доцент кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету ім. І. Франка Юрій Андрейчук, побажавши студентам успішного складання кваліфікаційного іспиту та захисту магістерських робіт.

Тематика магістерських робіт була різноманітною. Вона охоплювала такі питання: комплексна еколого-географічна характеристика різних регіонів Львівської області; аналіз демографічних процесів у Львівській області; стан і проблеми нафтогазовидобувних комплексів Львівщини; характеристики та особливості відведення об’єктів природно-заповідного фонду Дрогобиччини; впровадження засад сталого розвитку у громадах і різних галузях господарства Львівської області.

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти, представивши роботи у вигляді доповідей із презентаціями, вільно володіли підготовленим матеріалом, відповідали на поставлені комісією запитання. Насамкінець студенти висловили свою вдячність викладачам кафедри екології та географії за ґрунтовні знання, які мали можливість отримати на біолого-природничому факультеті, та підтримку протягом усіх років навчання.

Загалом під час проведення підсумкової атестації студенти показали високий рівень сформованості загальних і фахових компетентностей. Вони володіють точними знаннями з географії, знають відповідну термінологію та методи практичної роботи зі спеціальності, обізнані з основними принципами галузі, теоріями і концепціями, а також мають сформоване розуміння професійної відповідальності та педагогічної етики.

Людмила СЛОБОДЯН,

секретар екзаменаційної комісії, викладач кафедри екології та географії