МОВА – МАТРИЦЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БУТТЯ

21 березня 2019 року на філологічному факультеті відбулася відкрита лекція мовознавця, публіциста, політолога, кандидата філологічних наук Ярослава Радевича-Винницького «Мовна складова національного буття», організована кафедрою української мови. Її завідувач професор Петро Мацьків, представляючи доповідача, окреслив його життєвий та науковий шлях, акцентував внесок науковця у становлення та розвиток у національному мовознавстві таких наук як етнолінгвістика, лінвополітологія, лінгвонаціологія та ін.

Мовознавчі, культурологічні студії, монографії Ярослава Радевича-Винницького  добре знані не тільки в Україні, але й поза її межами.  Його книга «Мова і нація» (у співавторстві з Василем Іванишиним) витримала уже шість видань. Лекція була насичена цікавими фактами не тільки з історії української мови, але й інших мов. Лектор детально розглянув проблему двомовності у сучасній Україні, аргументовано висвітлив  націотворчу роль мови в широкому історико-культурному контексті.

Декан факультету професор Ярослав Яремко у своєму слові відзначив новаторство, високий інтелектуальний рівень лінгвістичних студій Ярослава Радевича-Винницького, їх практичне значення. Він щиро подякував науковцеві  за цікаву й змістовну лекцію і висловив сподівання, що презентація нової монографії відбудеться передусім в стінах його альма-матер – філологічного факультету.

Вам буде цікаво