Монографію професора Ігоря Смутка видано у Польщі

Нещодавно у Польщі побачила світ книга «Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Історико-генеалогічне дослідження». Її автором є відомий дрогобицький історик професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Ігор Смуток.

Книга є перекладом українського видання монографії професора Ігоря Смутка, яка лягла в основу його докторської дисертації (2018). Відзначимо, що історія й генеалогія нобілітету Давньої Речі Посполитої впродовж багатьох десятиліть залишається одним із пріоритетних напрямів дослідження у середовищі істориків-фахівців періоду Середньовіччя та Ранньомодерного часу. Наявність значної кількості напрацювань із вказаної тематики дозволило сформувати певні базові уявлення про панівний стан як Коронних земель, так і ВКЛ. Вони творять наукову парадигму, яку продовжують використовувати вчені для конструювання минулого, де так чи інакше присутня шляхта. Змінити або скорегувати її вкрай складно, незважаючи на доволі динамічний приріст фактологічних знань із вказаної проблематики. Втім, такі зміни мають місце й їхні наслідки важко переоцінити. Наприклад, напрацювання українських істориків з історії шляхти Волині, Київщини і Поділля докорінно змінило уявлення про українське суспільство докозацької доби. З’ясувалося, що воно мало власне численне представництво серед вищого стану Речі Посполитої, що його етнічний і конфесійний склад аж ніяк не співвідносився зі звичними уявленнями про шляхту, як всуціль польську, католицьку тощо.

Дослідження історії шляхти Перемишльської землі покликане розширити межі цього уявлення та поповнити його, долучивши спільноту, представлену півтора сотнею родів православного, згодом – уніатського віровизнання. Це була численна (з кінця XVI ст. – близько двох тисяч сімей) малозаможна шляхта, що осіла цілими поселеннями у передгір’ї та гірській частині Карпат. Завдяки проведеному дослідженню професору Ігорю Смутку вдалося відстежити формування руської шляхти в окрему соціокультурну групу з характерними для неї властивостями. Дослідження виконане із залученням значного масиву архівного матеріалу. В роботі використані акти гродських і земських судів Перемишльської землі, частково – Львівської землі, Жидачівського повіту. Для вивчення окремих аспектів життєдіяльності руської шляхти Перемишльської землі використані акти єпископського суду Перемишльської землі, архів Самбірської економії, документи центральних установ управління Давньої Речі Посполитої (Коронна метрика, Архів Коронного скарбу, камеральні архіви).

Професор Ігор Смуток висловлює подяку польським колегам, безпосередньо причетним до появи зазначеного видання, без зусиль яких цей проєкт не вдалося б реалізувати. Зокрема, Яцеку Крохмалю – за ідею та організацію видання, Конраду Жеменецькому – за переклад і слушні зауваження до тексту книги, керівництву і працівникам Державному архіву у Перемишлі – за підтримку і реалізацію проєкту на всіх його етапах.

Колектив історичного факультету вітає свого колегу із міжнародним визнанням його праці та бажає подальших звершень на науковій і видавничій нивах!

Вам буде цікаво