Монографія Уляни Молчко “Газетне слово отця Остапа Нижанківського” – вартісне джерелознавче видання

25 січня 2022 року відбулася презентація монографії “Газетне слово отця Остапа Нижанківського” доцентки кафедри музикознавства та фортепіано інституту музичного мистецтва Уляни Молчко в приміщенні Дрогобицької міської бібліотеки ім. В. Чорновола.

Багатовікові надбання української музичної культури знаходили і знаходять відображення в документальних матеріалах, які об’єктивно висвітлюють історію національного мистецтва. Українська музична та суспільно-економічна періодика, як явище кінця ХІХ – початку ХХ століть, набула яскравих національно-специфічних ознак на всій території України та відображала процес творення нашого суспільства. Публіцистичний доробок священика, відомого державного і культурно-освітнього діяча, композитора, хорового диригента, фундатора української культури отця Остапа Нижанківського – це вартісне документальне свідчення розвитку українського суспільства та культури кінця ХІХ – початку ХХ століть. Його звіти, дописи, рецензії, огляди, репортажі, спогади, друковані в різних тогочасних періодичних виданнях, завжди висвітлювали найважливіші суспільно-політичні, культурно-мистецькі проблеми Східної Галичини.

Монографія “Газетне слово отця Остапа Нижанківського” У. Молчко присвячена малодослідженому журналістському доробку митця. У цьому виданні представлено ґрунтовне наукове опрацювання критичних праць визначного культурно-освітнього діяча та опубліковано раритетні пресодруки, що побачили світ на шпальтах періодичних видань “Зоря”, “Діло”, “Господар і промисловець”, “Підгірська рада”.

Мистецький захід відкрила провідна бібліотекарка Центральної міської бібліотеки імені В’ячеслава Чорновола Галина Михайляк. Вона зазначила, що 24 січня мистецька громадськість відзначає день народження духовного провідника українського народу – отця Остапа Нижанківського (1863–1919). Доповідачка представила низку книжок із фондів бібліотеки, присвячених життєвому шляху та творчості галицького суспільно-культурного діяча.

У розлогому виступі авторка видання доцентка Уляна Молчко детально представила ідею створення книги, етапи роботи над монографією, окреслила змістове наповнення п’яти розділів. Розкриваючи світоглядні орієнтири о. О. Нижанківського, науковиця ґрунтовно висвітлила суспільно-культурний внесок духовного діяча в розвиток Східної Галичини початку ХХ століття.

В обговоренні взяла участь заступниця директора інституту музичного мистецтва з виховної роботи доцентка кафедри музикознавства та фортепіано Олександра Німилович. Вона дала мистецтвознавчу характеристику музично-критичному доробку о. О. Нижанківського, наголосивши, що проаналізований У. Молчко публіцистичний матеріал митця вияскравлює знакові артімпрези в культурно-освітньому просторі тогочасного Львова.

Суспільно-громадські, економічні події Східної Галичини початку ХХ століття, які зафіксовані в пресодруках о. О. Нижанківського, ґрунтовно розкрив декан історичного факультету професор Микола Галів. Дослідник поділився своїми думками і враженнями від монографії “Газетне слово о. О. Нижанківського”, відзначив скрупульозну, збирацьку працю У. Молчко, котра збагатила джерелознавчий матеріал із проблем вивчення сторінок історії нашого краю в період бездержав’я.

Про наукове підґрунтя монографії, а саме: опублікування раритетних пресодруків о. О. Нижанківського, бібліографічний реєстр дописів публіциста, іменний покажчик, список використаної літератури – розповіла заступниця директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею “Верховина” Зеновія Ханас.

Викладачка музично-теоретичних дисциплін Дрогобицької дитячої музичної школи №2 Оксана Береська привітала з виходом у світ цінного видання та відзначила важливість впровадження монографії в навчальний процес мистецьких освітніх закладів різного рівня.

Завершив презентацію монографії директор інституту музичного мистецтва професор Степан Дацюк, наголосивши, що в науковому доробку доцентки Уляни Молчко це вже п’ята книга, присвячена творчим напрацюванням яскравих представників родини Нижанківських. Схвально оцінена та прорецензована провідними фахівцями, а саме: завідувачкою кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка професоркою Любов’ю Кияновською, професоркою кафедри методики музичного виховання та диригування навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, заслуженою працівницею культури України Ганною Карась, завідувачем кафедри музикознавства та фортепіано доцентом Людомиром Філоненком – монографія була рекомендована до друку вченою радою Дрогобицького університету.

Вітаючи з виходом у світ монографії “Газетне слово отця Остапа Нижанківського” доцентки Уляни Молчко, журналіст Роман Пастух підкреслив національно-патріотичне змістове наповнення книги, яка буде загострювати почуття національної свідомості українського народу.

Наталя ПЕТРИК,

кандидатка історичних наук

Вам буде цікаво