Моніторинг і перегляд освітніх програм спеціальностей 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія

9 грудня 2021 року на кафедрі культурології та мистецької освіти факультету початкової та мистецької освіти відбулася відеоконференція на платформі ZOOM за участю НПП кафедри, здобувачів вищої освіти за освітніми програмами «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво» та «Хореографія» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти. До роботи концеренції долучилися: викладачка циклової комісії хореографічних дисциплін Львівського фахового коледжу культури і мистецтва Єлизавета Гуршал; завідувачка відділення «Образотворче мистецтво», старша викладачка Самбірського фахового педагогічного коледжу імені Івана Филипчака Галина Мількович, старша викладачка циклової комісії образотворчого мистецтва Самбірського фахового педагогічного коледжу імені Івана Филипчака Людмила Заріцька; випускниця магістратури Дрогобицького університету 2020 року за спеціальністю 024 Хореографія, завідувачка відділу народної хореографії в Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини Наталія Бондарчук.

Обговорення відбулося у контексті «Критеріїв оцінювання освітніх програм», що визначені Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Зокрема, стейкхолдерки Галина Мількович, Людмила Заріцька, Єлизавета Гуршал та Наталія Бондарчук відзначили відповідність освітніх програм стандартам вищої освіти, чіткість сформульованих цілей та їх взаємозв’язку зі стратегією університету, врахування позицій роботодавців, здобувачів вищої освіти та професійної спільноти, а особливо – регіонального контексту у підготовці фахівців галузі «Культура і мистецтво». Зауважень щодо змісту і структури освітніх програм стейкхолдери не висловили, оскільки, на їхню думку, обов’язкові та вибіркові освітні компоненти ОП складають логічну впорядковану систему, дозволяють досягти визначених програмних результатів навчання, а отримані здобувачами під час практик компетентності будуть корисними в їхній подальшій професійній діяльності.

Активну участь в обговоренні ОП щодо можливості формування індивідуальних освітніх траєкторій та форм і методів навчання взяли студентки Ірина Стечкевич (Х-26М), Каміла Лазурко (Х-35Б) та Вікторія Приходько (О-34Б).

Також до обговорення долучилися гаранти ОП: завідувачка кафедри культурології та мистецької освіти Валентина Дротенко, доценти Михайло Сидор, Петро Фриз; члени робочих груп старші викладачки Жанна Ясеницька, Галина Савчин, Магдалина Марушка та викладачка Ольга Мартинів. Присутніми на відеоконференції були НПП кафедри доцентки Тетяна Білан, Лариса Костюк, Оксана Петрів. Як зацікавлені представниці академічної спільноти вони висловили підтримку на подальше розширення тісної співпраці регіональних закладів фахової передвищої освіти з кафедрою культурології та мистецької освіти.

Валентина ДРОТЕНКО,

завідувачка кафедри культурології та мистецької освіти

 

Вам буде цікаво