Міжрегіональний круглий стіл «Забезпечення якості освітньо-наукових програм у галузі 01 Освіта / Педагогіка»

16 березня 2021 року відбулося засідання міжрегіонального круглого столу «Забезпечення якості освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка», в якому взяли участь представники закладів вищої освіти України. зокрема і науковці Дрогобицького університету.

Під час засідання було обговорено такі питання:

  1. Внутрішнє забезпечення якості освітньо-наукових програм.
  2. Інтернаціоналізація освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.
  3. Співпраця зі стейкхолдерами: кращі практики та перспективи.
  4. Академічна доброчесність та якість освіти.

Професор НУ «Львівська політехніка» Н. Мукан представила механізми внутрішнього забезпечення якості ОНП. Гарант ОНП ДВНЗ «Прикарпатський національний педагогічний університет імені Василя Стефаника» професор В. Стинська акцентувала увагу на інтернаціоналізації ОНП. Завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького університету професор М. Чепіль запропонувала шляхи вдосконалення освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка. Гаранти ОНП професори О. Кобрій та О. Невмержицька акцентували увагу на змісті підготовки докторів філософії.

Важливі питання щодо внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності здобувачів освіти та викладачів висловили: декан факультету міжнародних відносин Хмельницького національного університету професор В. Третько; гарант ОНП 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського державного університету Т. Атрощенко; завідувач кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» професор Ю. Козловський.

Учасники круглого столу висловили рекомендації щодо вдосконалення представлених освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка.

Вам буде цікаво