Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Використання неформальної освіти у підготовці бакалаврів та магістрів: досвід країн Європейського Союзу та України»

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту факультету здоров’я людини та природничих наук Герасименко Світлана Юріївна у період з 19 по 26 грудня 2022 року пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації (м. Люблін, Польща).

У результаті проходження програми міжнародного підвищення кваліфікації отримала сертифікат, що підтверджує виконання програми. Програма передбачала виконання навчального навантаження обсягом 1,5 кредити ECTS (45 годин), з них лекційних занять – 12 годин, практичних занять – 20 годин, самостійної роботи – 13 годин.

Вам буде цікаво