Міжнародна науково-практична конференція на кафедрі історії України та правознавства

26 травня 2023 року на кафедрі історії України та правознавства відбулася чергова Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944 – 1953)».

Організаторами конференції виступили Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Запорізький національний університет Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Жешувський університет, Академія прикладних наук у Коніні, Південно-східний науковий інститут у Перемишлі, Центр східноєвропейських наукових студій.

Відкрила конференцію ректор Дрогобицького держаного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор Валентина Бодак.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися: декан факультету історії педагогіки та психології Дрогобицького держаного педагогічного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук, доцент Орест Гук, директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук, професор Ігор Соляр, проректор Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор історичних наук, професор Володимир Качмар, проректор Запорізького національного університету, доктор історичних наук, професор Юрій Каганов.

Відповідно до програми заходу обговорювались актуальні проблеми у межах пленарного засідання (модератор: доктор історичних наук, професор Василь Ільницький) та тематичних секцій:  «Теоретико-методологічні, історіографічні та джерелознавчі аспекти проблеми» (модератори: доктор історичних наук, професор Василь Футала, кандидат історичних наук, доцент Галина Гриценко),  «Політичні, економічні, соціально-демографічні, культурно-духовні, побутові умови повсякденного життя мешканців західноукраїнських земель у перші повоєнні роки» (модератори: доктор педагогічних наук, професор Микола Галів, кандидат історичних наук, доцент Руслана Попп).

Оргкомітетові конференції подали понад 30 доповідей науковці із України (Тернополя, Дрогобича, Запоріжжя, Чернівців, Івано-Франківська, Львова, Луцька, Рівне та інших міст) та Польщі. Учасниками конференції було обговорено історичні (політичні, економічні, соціально-демографічні) умови формування повсякденного життя мешканців західноукраїнських земель в перші повоєнні роки; механізми державного регулювання повсякденності в СРСР; матеріально-просторова сфера повсякденного життя мешканців регіону; основні форми та методи організації економічного життя західноукраїнського соціуму; освітні практики та перспективи жителів Західної України у перші післявоєнні роки; стан охорони здоров’я у західноукраїнському регіоні; перетворення у релігійно-конфесійній сфері суспільного життя краю та їх вплив на місцевий соціум у 1944–1953 рр.

Висвітлення заявлених  тем вкотре  доводить, як важливо пам’ятати ціну боротьби українського народу за незалежність і свободу. Особливо актуальним це розуміння є сьогодні.

Матеріали конференції будуть надруковані у фаховому науковому виданні ДДПУ (категорія «Б») «Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія Історія»

У завершальному слові професор Василь Ільницький подякував всім учасникам і висловив сподівання зустрітися ще ширшим складом наступного року.

Вам буде цікаво