Міжнародна конференція на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій

Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 10-11 травня 2023 року провів щорічну X-у Міжнародну науково-практичну студентсько-викладацьку конференцію “Актуальні проблеми сучасної науки”. У роботі конференції взяли участь понад 240 учасників: студенти та викладачі Дрогобицького вишу, закладів вищої освіти з різних регіонів України, а також зарубіжні науковці та викладачі, які представляли університети США, Латвії, Польщі та Угорщини.

Конференція була проведена у змішаному форматі. У перший день її роботи, 10 травня, у дистанційному режимі, з використанням платформи Zoom, були заслухані запрошені доповіді. Наступного дня, вже в очному форматі, відбулися секційні засідання конференції.

Урочисто розпочав роботу конференції проректор з наукової роботи Дрогобицького університету, доктор педагогічних наук, професор Микола Пантюк. Привітавши учасників ювілейної X-ої конференції, Микола Павлович наголосив на важливості проведення міжнародних міжгалузевих наукових конференцій, оскільки вони дозволяють обмінюватися досвідом, творчими ідеями науковцям різних галузей з різних держав. А це відкриває широкі можливості у розв’язуванні найскладніших проблем, які постали сьогодні перед людством і які не під силу вирішити в межах однієї галузі наукового знання. Також професор Микола Пантюк висловив сподівання, що конференція максимально сприятиме популяризації наукових досліджень, просуванню нових ідей, а молодим науковцям дозволить представити результати своїх перших наукових досліджень та більше дізнатися про пріоритетні напрямки і тенденції в світовій науці.

З вітальним словом до учасників конференції також звернувся декан факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького університету, доктор фізико-математичних наук, професор Ігор Столярчук. Ігор Дмитрович відзначив, що наукові конференції із залученням провідних фахівців різних наукових галузей є важливим інструментом для співпраці між науковцями, завдяки якій створюються та активно впроваджуються новітні технології у різні сфери суспільного життя з урахуванням міжнародного досвіду, що сприяє розвитку науково-технічного потенціалу, становленню конкурентної економіки та підсиленню національної безпеки держави. На завершення виступу професор Ігор Столярчук побажав усім учасникам конференції приємного та результативного наукового спілкування, творчих успіхів, здоров’я та миру.

Далі модератор заходу, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та інформаційних систем Дрогобицького університету Олег Кузик надав слово першому доповідачу – почесному учаснику конференції зі Сполучених Штатів Америки, професору кафедри фізики та астрономії Middle Tennessee State University Ганні Терлецькій. Водночас з приємністю відзначивши, що Ганна Терлецька є уродженкою Дрогобича. Свого часу вона закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка та здобула диплом магістра з відзнакою за спеціальністю “Фізика”. Сьогодні ж Ганна Терлецька – фізик зі світовим іменем, що публікує результати своїх наукових досліджень у провідних високорейтингових світових виданнях та виступає із запрошеними доповідями на найбільш престижних міжнародних наукових конференціях з фізики. У доповіді професор Ганна Терлецька розповіла про тематику своєї наукової роботи, про проведені дослідження та наукові здобутки в сфері квантових досліджень. Не менш цікавою для присутніх була інформація про систему університетської освіти в Теннессі, організацію наукової роботи та можливості для науковців і викладачів університету.

Наступну доповідь на тему “Освіта під час війни: освітні втрати і рекомендації” переставив відомий науковець, знаний не лише в Україні, але й далеко за її межами, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького вишу, доктор педагогічних наук, професор Леонід Оршанський. У виступі Леонід Володимирович представив результати досліджень, як працюють заклади освіти в умовах воєнного стану та як війна вплинула на доступ дітей до освітнього процесу. Зупинився й на професійних та організаційних викликах, потребах, що виникли в педагогічних працівників в умовах війни. За допомогою слайдової презентації наочно показав рівень технічного забезпечення учасників освітнього процесу у сільській та міській місцевості. Особливий інтерес присутніх викликала інформація, як війна позначилася на результатах навчання учнів. Цінними були рекомендації Леоніда Володимировича, як допомогти зменшити освітні втрати під час війни та забезпечити неперервний доступ до якісної освіти для всіх дітей України.

Далі модератором зустрічі до слова був запрошений талановитий фізик-науковець, автор численних найвідоміших праць з фізики наноматеріалів та нанотехнологій, визнаних світовою науковою спільнотою, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики напівпровідників Ризького технічного університету (Латвія) Артур Медвідь. Учасники конференції отримали можливість заслухати цікаву й інформативну доповідь на тему “Ефект квантового обмеження у напівпровідникових конусах та призмах”, яку супроводжувала яскрава презентація. Професор Артур Медвідь розповів про дослідження, які ведуться на кафедрі, про останні визначні здобутки, революційні відкриття та як щороку поглиблюється сфера наукового пошуку.

Доповідь на найбільш цікаву та актуальну в галузі економіки тему “Методи та моделі оцінювання ефективності функціонування фінансових установ” представив високопрофесійний фахівець економічної галузі, талановитий експерт у фінансових питаннях, відомий своїм значним внеском у розвиток економічної науки, доктор економічних наук, професор кафедри математики та економіки Дрогобицького університету Богдан Кишакевич. У виступі Богдан Юрійович торкнувся питання, як війна вплинула на роботу фінансових установ, та проаналізував головні проблеми, з якими вони зустрілися. Відзначив, що ненайкращий поточний стан українських банків у повній мірі відображає складні події в українській економіці, яка страждає від російської агресії. Також професор Богдан Кишакевич розповів, як проводиться оцінка фінансової надійності банку, на що потрібно звернути увагу при виборі банку та які банківські установи мають на сьогодні найвищу фінансову стійкість.

Далі модератор зустрічі представив наступного доповідача – знаного науковця-математика, талановитого педагога, завідувача кафедри математики та економіки Дрогобицького університету, кандидата педагогічних наук, доцента Тараса Війчука із доповіддю на тему “Математична освіта в умовах цифровізації суспільства”. Опираючись на свій багаторічний досвід талановитого педагога-практика у галузі методики викладання математики у закладах вищої освіти, який впровадив у навчальний процес чимало інноваційного підходів та методик, Тарас Іванович професійно проаналізував переваги й недоліки математичної освіти в умовах цифровізації суспільства, поділився своїми думками та інсайтами з колегами. Представив сфери конкурування людини зі штучним інтелектом та описав новітні підходи до організації викладання математики з метою розвитку мислення, творчості, інтелекту, прийняття рішень у нестандартних ситуаціях.

Із актуальною доповіддю на тему “Успіхи й невдачі організації онлайн-навчання та онлайн-оцінювання знань студентів під час епідемії коронавірусної інфекції”, яка завершувала перший день роботи конференції, виступив відомий фізик зі Сполучених Штатів Америки, висококваліфікований педагог з багаторічним досвідом викладання, професор кафедри фізики та астрономії Minnesota State University-Mankato Ігор Когутюк. Професор Ігор Когутюк проаналізував переваги впровадження онлайн-навчання, зокрема, гнучкість та доступність онлайн-навчання, можливість використання нових технологій та економію коштів, а також його недоліки: недостатній рівень взаємодії між студентами та викладачами, низький рівень мотивації, недостатній контроль за навчальним процесом і його результатами, що часто призводило до незадоволення викладачів та студентів якістю навчання. Професор Ігор Когутюк, зокрема, поділився своїми корисними лайфхаками, як підвищувати мотивацію до навчання у студентів за умов онлайн-навчання, які можна застосовувати і в університетах України. Цікавою для учасників конференції була інформація про проблеми онлайн-оцінювання знань студентів, з якими зустрівся доповідач у своїй недавній практиці, а також ті практичні поради та рекомендації, які він надав про можливий вихід з описаних проблемних ситуацій.

Теми доповідей були цікавими та актуальними, тож викликали жваву дискусію серед учасників конференції щодо обговорення представлених доповідачами нових технологій та методів досліджень, отриманих наукових результатів. Також обговорювалися питання щодо співпраці між університетами, новітні досягнення у різних наукових галузях та спільний шлях розвитку науки. Без сумніву, професійна дискусія та обмін досвідом надали імпульс подальшому розвитку пріоритетних наукових галузей та впровадженню новітніх технологій як у навчально-виховний процес, так і наукову роботу на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького університету.

Наступного дня, 11 травня, конференція продовжилася засіданнями у 6 секціях. Відбувся обмін досвідом та результатами наукових досліджень за напрямками: 1. Актуальні проблеми використання цифрових технологій в освітньому процесі; 2. Сучасні досягнення інформаційних технологій та їхнє практичне використання; 3. Актуальні проблеми фізики та математики; 4. Актуальні проблеми методики навчання інформатики, природничих та математичних дисциплін; 5. Сучасні проблеми технологічної та професійної освіти; 6. Актуальні проблеми економіки та управління.

Робота секцій пройшла на високому науковому рівні. Доповіді науковців були актуальними та цікавими, що підтверджувала велика кількість запитань від присутніх. Учасники конференції активно дискутували, обмінювалися думками та досвідом.

Загалом, конференція Актуальні проблеми сучасної наукибула дуже успішною та продуктивною. Учасники отримали можливість обмінятися ідеями та досвідом, що надихнуло їх на розв’язування нових актуальних і цікавих задач.

Висловлюємо щиру вдячність всім, хто долучився до організації та проведення конференції. Бажаємо всім учасникам конференції творчого натхнення, професійної самореалізації та нових вагомих наукових здобутків!

Вам буде цікаво