Меню

«

»

„Людинознавчі студії. Серія: Педагогіка” включено в Index Copernicus

Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: „Педагогіка” (Human Studies: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Seriesof „Pedagogy”  включено у науково-метричну базу  Index Copernicus- ICV 2015 40,40.)

http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?q=human+studies

Редакція проводить безперервну роботу з включення збірника наукових праць „Людинознавчі студії. Серія „Педагогіка” у міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази задля входження в світовий науковий інформаційно-комунікативний простір, а також підвищення рейтингу журналу та індексів цитування наших авторів.

Збірник включено у міжнародні наукометричні бази даних, депозитарії та пошукові системи:Google Scholar – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Russian Science Citation Indeх, Research Bib – Academic resource index, Cite Factor – Academic Scientific Journals Indexing.