Меню

«

»

Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти презентує нову монографію

1У видавництві «Слово» вийшла друком монографія  «…яка молодь, таке й майбутнє народу». Іван Франко про освіту та виховання» (автори: професор М. Чепіль, доцент Р. Вишнівський).

У монографії глибоко проаналізована педагогічна спадщина, науково-публіцистичний доробок та просвітницька діяльність педагога, що дозволило авторам  уточнити й поглибити уявлення про історично-культурні процеси в Галичині, з’ясувати його місце в розробці концептуальних основ рідномовної шкільної освіти як важливого підґрунтя для формування національної свідомості підростаючого покоління, виокремити провідні педагогічні ідеї та найважливіші духовно-культурні цінності виховання особистості в літературно-педагогічній спадщині вченого, висвітлити його внесок у розробку дидактичних ідей, обґрунтування ролі вчителя у навчально-виховному процесі.

Монографія презентує науковий аналіз творчого доробку І. Франка у царині педагогічної теорії і практики, має теоретичне значення, вагому практичну цінність на сучасному етапі побудови Української держави, в умовах освітніх перетворень і пошуку ціннісної парадигми.

Видання прислужиться дослідникам у галузі історії педагогіки, теорії і методики виховання, студентам та аспірантам вищих педагогічних навчальних закладів, усім, хто цікавиться проблемами виховання національної свідомої молоді.