КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, СОЦІОЛОГІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА ВАЛЕРІЯ ГРИГОРОВИЧА СКОТНОГО ПРОВЕЛА МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ

22-23 жовтня  кафедра філософії, соціології та політології  імені професора Валерія Григоровича Скотного разом із Громадською організацією «Інститут філософії, логіки і соціології» (Львів) в режимі онлайн провела ХХХІІ-і Міжнародні Людинознавчі філософські читання (постійнодіючий філософський семінар). Цього разу було обрано тему «Гуманізм. Людина. Совість». Загалом було заслухано 24 доповіді науковців з Дрогобича, Києва, Львова, Харкова, Івано-Франківська, Мукачева, Самбора, а також з Ізраїлю, Франції та Польщі. Формат роботи – виступи до 15 хв., запитання, коментарі, обговорення одразу після виступу – дозволив змістовно занурюватись у проблему, уточнювати позиції, брати участь у дискусії. Радісно зазначити високий рівень виступів випускників відділення філософії нашого університету – доктора філософських наук Миколи Ліпіна (Київ), кандидатів філософських наук Олександри Стебельської (Львів), Мар’яни Галущак  (Дрогобич), Степана Возняка (Івано-Франківськ), аспірантів кафедри. Присутніми були й студенти 3-го курсу факультету української та іноземної філології, а виступ Юлії Ярушак (науковий керівник М.С. Галущак) буквально зачарував учасників.

Теоретична увага зосереджувалась навколо розкриття змісту поняття «совість» у онтологічному, етичному, екзистенціальному, соціальному та філософсько-освітньому вимірах та питань пошуку шляхів протистояння безсовісності сучасного світу. Обговорювалось питання про граничне загострення проблеми совісті у контексті реальних військових дій. Учасники конференції прийшли до висновку про необхідність осмислення шляхів формування совісті в освітньому процесі.

Насамкінець було запропоновано сформувати і видати в електронному форматі збірку матеріалів конференції.

Завідувач кафедри філософії, соціології та політології   проф. Н.В. Скотна

Вам буде цікаво