Історія сучасного світу очима студентів нашого університету

3 грудня 2021 року в режимі онлайн відбулася студентська науково-практична конференція «Людство на початку ХХІ ст.: досягнення і виклики», в якій взяли участь здобувачі освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що вивчають вибіркову навчальну дисципліну «Історія сучасного світу». Організатором і модератором конференції виступив професор кафедри історії України Микола Галів.

Впродовж першого семестру 2021/22 н.р. студенти інституту іноземних мов, факультетів історичного, біолого-природничого, початкової та мистецької освіти, психології, педагогіки та соціальної роботи успішно опанували навчальний матеріал зазначеної дисципліни, а відтак підготували доповіді-презентації на різноманітну тематику, покликану уприявнити найважливіші досягнення і проблемні аспекти розвитку людства впродовж перших двох десятиліть ХХІ ст. Так, студенти вели мову про передові наукові технології (Соломія Сенечин, Христина Стасишин), сучасну світову гуманітаристику (Назар Бощенко), ІТ-технології (Валентина Полєвік), освоєння космосу (Марʼян Плесканка, Анастасія Глеба), досягнення у сфері медицини (Юлія Пилат), біології (Вікторія Шеменда), українського і зарубіжного кіномистецтва (Володимир Андрейко, Вероніка Зубаль), індустрії моди (Вероніка Костенко), театрального мистецтва (Дарина Чалбаєва), живопису (Ірена Липак), світової та української літератури (Богдана Чиковська, Ольга Солтис), спорту, зокрема футболу (Ірина Яцинич), автомобілебудування (Катерина Климко). Крім того, студенти обговорили проблеми міжнародного тероризму (Оксана Іваник), сучасної коронавірусної пандемії (Ігор Досяк, Марта Бреньо) та фінансових інновацій, у т.ч. дилему «біткоїна» (Вікторія Трущак). Загалом у конференції взяв участь 21 студент.

Доповіді і яскраві презентації студентів засвідчили їхнє уміння віднаходити, аналізувати й узагальнювати інформацію, осмислювати складні розвиткові процеси у різних сферах діяльності людства. Відзначимо, що студентська науково-практична конференція мала на меті ще й популяризацію вибіркової навчальної дисципліни «Історія сучасного світу» серед студентів нашого університету.

Вам буде цікаво