Інформація про результати державної атестації

Згідно з графіком навчального процесу на факультеті початкової та мистецької освіти кафедра культурології та мистецької освіти 17 – 18 грудня 2018 року вперше провела державну атестацію (захист кваліфікаційних робіт) за освітньо-професійними програмами «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво» та «Хореографія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Як зазначила голова державної атестаційної комісії Г.І. Мількович, кваліфікаційні роботи спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація були представлені як науково-теоретичне дослідження та творча живописна композиція. Науково-теоретична частина дослідження містить ґрунтовне вивчення обраної художньої техніки та відповідної їй технології виконання; пошук і формування оригінального творчого задуму з узгодженням ескізу (проекту) майбутнього твору (практичної частини кваліфікаційної роботи). Магістри Уляна Курчик та Оксана Самбірська презентували авторські живописні картини високого професійного рівня, які відображають тенденції сучасного українського мистецтва.

Як зазначив голова державної атестаційної комісії С.В. Дмітрієв, у кваліфікаційних роботах зі спеціальності 024 Хореографія був представлений аналіз наукових та навчальних джерел зі сфери обраного напряму балетмейстерської діяльності та розкрита сутність самої теми роботи; композиційний план постановки танцю (практична частина кваліфікаційної роботи) і його професійне втілення у матеріалі; продуктивна самостійність балетмейстерської діяльності. Магістри Єлизавета Гуршал та Ярина Котис продемонстрували високі знання з теорії хореографічного мистецтва та провели ґрунтовний аналіз творчо-мистецьких постановок з хореографії, що були представлені записом на компакт-диску і додані до теоретичної частини.

Вам буде цікаво