Меню

«

»

Інформація для здобувачів вищої освіти та працівників університету про організацію освітнього процесу у весняному семестрі 2022/2023 навчального року

Відповідно до наказу ректора університету від 01 лютого 2023 року № 38 «Про організацію освітнього процесу у весняному семестрі 2022/2023 навчального року» з метою створення безпечних умов організації освітнього процесу:

  • для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми здобуття освіти навчальні заняття у весняному семестрі 2022/2023 навчального року проводити у змішаному режимі відповідно до затверджених графіків навчального процесу та укладених розкладів навчальних занять:
    • для студентів випускних курсів з 13 лютого 2023 року до 14 квітня 2023 року – в дистанційному режимі, а з 17 квітня 2023 року до 26 травня 2023 року в очному режимі;
    • для студентів невипускних курсів з 27 лютого 2023 року до 14 квітня 2023 року – в дистанційному режимі, а з 17 квітня 2023 року до 07 червня 2023 року в очному режимі;
  • для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми здобуття освіти навчальні заняття у весняному семестрі 2022/2023 навчального року проводити в дистанційному режимі відповідно до затверджених графіків навчального процесу та укладених розкладів навчальних занять;
  • для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти очної форми здобуття освіти навчальні заняття у весняному семестрі 2022/2023 навчального року проводити в дистанційному режимі відповідно до затверджених графіків навчального процесу та укладених розкладів навчальних занять;
  • для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти заочної форми здобуття освіти навчальні заняття у весняному семестрі 2022/2023 навчального року проводити в дистанційному режимі відповідно до затверджених графіків навчального процесу та укладених розкладів навчальних занять.