ІММ провів інформаційний дискурс : «Зміст та можливості зовнішнього та внутрішнього забезпечення освітньої програми третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво»

10 жовтня 2019 року в навчально-науковому Інституті музичного мистецтва на кафедрі методики музичного виховання і диригування відбулася інформаційна зустріч аспірантів 1-4 року навчання з розробниками та викладачами навчальних дисциплін освітньої програми 025 музичне мистецтво – професором Іриною Бермес та доцентом Вікторією Полюгою.
З метою моніторингу потреб та інтересів здобувчів вищої освіти, що навчаються за ОП 025 Музичне мистецтво, проведено консультацію щодо змістовного наповнення освітньої програми та навчального плану. Здійснено анкетування щодо виявлення недоліків задля покращення якості освітньої програми. Проаналізовано та ознайомлено здобувачів з наповненням інтернет ресурсів інформаційного забезпечення ОП (ресурси бібліотеки, відкритий доступ до науко-метричної бази Web of Sciens, навчально-методичного забезпечення професійного циклу дисциплін). А також в рамках зустрічі, проведено пізнавальну лекцію про норми дотримання академічної доброчесності та можливості користування науковим контентом Scopus та Web of Sciens.
Аспірантка та ст. викладач кафедри Христина Голубінка поділилася власним практичним досвідом з питань авторизації та умовами користування бази Web of Sciens.

Вам буде цікаво