Гостьова лекція доцентки Мирослави Іванишин у Криворізькому державному педагогічному університеті

27 квітня 2023 року доцентка кафедри зарубіжної літератури та полоністики Мирослава Іванишин прочитала гостьову лекцію «Сучасний світовий літературний процес: проблема класифікації» у Криворізькому державному педагогічному університеті. Ініціаторкою та модераторкою зустрічі була професорка кафедри української та зарубіжної літератур Криворізького державного педагогічного університету Світлана Ковпік. Слухачі лекції – студенти ОПП «Українська мова і література. Англійська мова» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, а також учителі зарубіжної літератури ліцеїв та гімназій м. Кривий Ріг.

Сучасна література як дисципліна формує низку фахових компетенцій, тому включена в різні освітні програми підготовки філологів, є цікавою й водночас складною для вивчення, головно через академічне осмислення сучасних текстів. Тема саме академічного вивчення сучасної літератури, зокрема перекладної, є надзвичайно важливою, вона пов’язана із верифікацією понять «сучасний літературний процес», «сучасний світовий літературний процес», «новітня література», «література початку ХХІ століття» тощо; хронологічними межами, естетичними тенденціями, жанровими модифікаціями та трансформаціями. У лекції – обміні досвідом – увагу зосереджено на можливих принципах класифікації сучасної літератури, на продуктивності та певних труднощах кожного з них; здійснено огляд тенденцій в прозописанні сучасних польської, скандинавської, англійської, американської, балканської літератури тощо, окреслено шляхи інтерпретації новітніх художніх явищ у зв’язку із традиціями їхніх національних літератур. Учителів-практиків та здобувачів також цікавило питання представлення сучасної літератури в шкільних програмах, їхньої значимості та художньої вартості.

Такий академічний обмін досвідом сприяє продуктивнішому вивченню дисципліни, увиразнює її змістове наповнення та тезаурус, окреслює напрямні роботи учителів і здобувачів із освоєння явищ сучасної літератури.

Вам буде цікаво